Virologian ryhmä

Virologian tutkimusryhmällä on pitkä kokemus tutkimuksista, jotka selvittävät virusten ja muiden mikrobien osuutta immuunivälitteisissä sairauksissa, kuten tyypin 1 diabetes, astma, allergia ja keliakia. Tutkimusryhmä on laatinut useita tieteellisiä julkaisuja mikrobien ja sairauksien välisistä yhteyksistä lääketieteellisissä seurantatutkimuksissa ja soveltanut tutkimusinnovaatiota uusien hoitomuotojen ja diagnoosimenetelmien kehitykseen.

Yksi ryhmämme suurimmista hankkeista on enterovirusrokotteen kehittäminen vakavien enterovirusinfektioiden ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi. Tämä projekti on tuottanut rokotteen tyypin 1 diabetekseen linkittyviä Coxsackie B -viruksia vastaan. Tällä hetkellä rokotetta tutkitaan ensimmäisen vaiheen ihmistutkimuksessa. Toinen tutkimusaihe käsittelee ympäristön mikrobien monimuotoisuuden roolia immuunijärjestelmän säätelyssä ja immuunivälitteisten sairauksien riskiä.

Pitkäaikainen työskentely näiden tutkimusaiheiden parissa on luonut Tampereelle vahvan osaamiskeskittymän, jolla on laajat kansainväliset yhteistyöverkostot.