Esittely

Autismikirjon tunnistaminen mahdollisimman varhain mahdollistaa kehityksen tukemisen aloittamisen ajoissa. Katse Taaperoon -tutkimusprojektissa selvitetään, onko varhaista tunnistamista mahdollista kehittää yhdistämällä vanhempien havainnot lapsensa kehityksestä mittaustuloksiin lapsen kehollisista reaktioista kasvoihin ja katsekontaktiin. Aikaisemmassa Autismi ja Katse -tutkimuksessa olemme löytäneet poikkeavia kehollisia reaktioita kasvoihin ja katsekontaktiin pienillä autismikirjon lapsilla.

Tässä tutkimushankkeessa 16–18 kk:n ikäisten lasten vanhempia pyydetään täyttämään lyhyt kysely lapsen kehityksestä. Tämän kyselyn perusteella pyydetään lapsia osallistumaan seurantatutkimukseen, jossa tutkiaan lapsen kehitystä, kasvoihin ja katsekontaktiin liittyviä kehollisia vasteita. Lisäksi vanhemmille, joiden lapsilla on autismipiirteisyyttä, tarjotaan kasvokkaista vuorovaikutusta tukevaa ohjantaa. Lisäksi vanhemmille tarjotaan tukea lapsen varhaisen säätelykäyttäytymisen tukemiseen, erityisesti unen ja syömisen osalta. Tämän tutkimuksen uskotaan auttavan myös muita lapsia, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja säätelykäyttäytymisessä.

Tutkimuksen avulla voidaan kehittää suomalaiseen neuvolajärjestelmään soveltuvia käytäntöjä autismikirjon  ja mahdollisesti muiden kehityshaasteiden varhaiseen tunnistamiseen sekä saada tietoa vanhempien ohjantatavoista siinä vaiheessa, kun kehityshuoli on vasta havaittu eikä diagnoosi ole vielä ajankohtaista.

Katso lyhyt esittelyvideo projektista:

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

 

Lisätietoja: anneli.kylliainen[at]tuni.fi

Tutkimuksen rahoitus