Tietoa aiemmasta projektista

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa seurattiin 3–6-vuotiaiden autismikirjon lasten katsekontaktin kehittymistä. Tutkimukseen osallistui myös saman ikäisiä tavanomaisesti kehittyneitä lapsia sekä lapsia, joilla on kehitysviive, mutta ei autismia.

Tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi, että suora katse ei saanut aikaan autismikirjon lapsilla samanlaisia psykofysiologisia tarkkaavuusreaktioita kuin tavanomaisesti kehittyneillä ja kehitysviiveisillä lapsilla (Helminen ymt., 2017). Lisäksi autismikirjon lapsilla ei virinnyt toisen henkilön suoraan katseeseen samanlaista lähestymismotivaatiosta kertovaa aivoaktiviteettia kuin tavanomaisesti kehittyneillä lapsilla (Lauttia ymt., 2019).

Tutkimuksessa toteutettiin lisäksi puolelle autismikirjon lapsista neljän kuukauden mittainen kuntoutuskokeilu, jossa vanhempia ohjattiin houkuttelemaan lasta kasvokkaiseen vuorovaikutukseen arjen jokapäiväisissä tilanteissa. Kuntoutuskokeilun havaittiin lisäävän lasten oma-aloitteista kasvoihin suuntautumista sekä jaettua vuorovaikutusta vanhemman kanssa pitkällä aikavälillä.

Tutkimusprojektin tuloksia on esitelty useissa kansainvälisissä kongresseissa ja vierailuluennoilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tutkimusprojektista on kirjoitettu tieteellisiä julkaisuja ja tehty useita pro gradu -tutkimuksia, joihin voi tutustua täältä.