Julkaisut

Julkaisut (Publications)

Muuvila, M., Helminen, T. M., Lehtonen, E., Eriksson, K., Charman, T., & Kylliäinen, A. (2022). Feasibility and preliminary efficacy of motivating eye gaze in young children on autism spectrum through parent-mediated intervention. Research in Autism Spectrum Disorders, 98. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2022.102028

Lauttia, J., Helminen, T. M., Leppänen, J. M., Yrttiaho, S., Eriksson, K., Hietanen, J. K., & Kylliäinen, A. (2019). Atypical pattern of frontal EEG asymmetry for direct gaze in young children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 3592-3601. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04062-5

Helminen, T. M., Leppänen, J. M., Eriksson, K., Luoma, A., Hietanen, J. K., & Kylliäinen, A. (2017). Atypical physiological orienting to direct gaze in low-functioning children with autism spectrum disorder. Autism Research, 10(5), 810–820. doi:10.1002/aur.1738

Kylliäinen, A., Jones, E. J. H., Gomot, M., Warreyn, P. & Falck-Ytter, T. (2014). Practical guidelines for studying young children with autism spectrum disorder in psychophysiological experiments. Review Journal of Autism and Developmental Disorders. 1(4), 373–386. doi:10.1007/s40489-014-0034-5

Kylliäinen, A., & Hietanen, J. K. (2013). Kasvot, katse ja autismi. Suomen Lääkärilehti, 8, 581–586.

Kylliäinen, A., Wallace, S., Leppänen, J. M., Coutanche, M., Cusack, J., Bailey, A. J., & Hietanen, J. K. (2012). Affective-motivational brain responses to direct gaze in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 53(7), 790–797. doi:10.1111/j.1469-7610.2011.02522.x

Posterit (Posters)

Helminen, T. M., Saaristo, V., Karjalainen, A., Kauppinen, S., Parttimaa, T., Husu, E., & Kylliäinen, A. (2024). Association between early signs of autism and physiological synchrony in toddler-parent play. Poster presentation. Brains and Bodies in Social Interaction, Learning and Wellbeing -conference, Jyväskylä.

Helminen, T. M., Hannonen, R., Husu, E., Parttimaa, T., & Kylliäinen, A. (2024). Early Sociocognitive Battery (ESB) in detecting early signs of autism in two-year-old toddlers. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Melbourne.

Jokitalo, V., Mäkelä, T., Lehtonen, E., Saarimäki, H., Paavonen, E. J., Saarenpää-Heikkilä, O., & Kylliäinen, A. (2023). Sleep Patterns in Children with Prodromal Phase of Autism Spectrum Disorder. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Stockholm.

Lauttia, J., Helminen T.M., Yrttiaho, S., Eriksson, K., & Kylliäinen A. (2023). The Longitudinal Gamma Band EEG Activity in Autistic Children. Poster Presentation. INSAR Annual Meeting, Stockholm.

Lehtonen, E., Helminen T. M., Lauttia, J., Jones, E. J., Warreyn, P., Bejarano-Martín, Á., Charman, T., & Kylliäinen, A. (2023). Feasibility and Preliminary BOSCC Outcome of Brief Facial Interaction-Focused Parental Guidance for Toddlers with Prodromal ASD. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Stockholm.

Parttimaa, T., Kylliäinen, A., Lehtonen, E., Saarimäki, H., Spakov, O., Senju, A., Leppänen, J., & Helminen, T. (2023). Heart Rate Orientation Responses to Faces in Toddlers with Prodromal ASD. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Stockholm.

Saarimäki, H., Keles, U., Helminen, T., Lehtonen, E., Konopkina, K., Spakov, O., Takio, F., Kliemann, D., Byrge, L., Kennedy, D. P., & Kylliäinen A. (2023). Gaze Patterns to Social and Nonsocial Videos in Toddlers with High and Low ADOS Total Scores. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Stockholm.

Yrttiaho, S., Helminen, T. M., Lauttia, J., Hietanen, J. K., Eriksson, K., & Kylliäinen A. (2023). Brain Oscillations of Face and Gaze Processing in Children with Autism Spectrum. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Stockholm.

Lehtonen E., Muuvila M., Helminen T.M., Ahonen S., Lauttia J., Eriksson K., & Kylliainen A. (2020). Parent-led training for motivating eye contact in children with autism spectrum disorder: BOSCC outcome study. E-poster presentation. INSAR Annual Meeting, Seattle, USA.

Helminen T.M., Pihlajamaa, S., Leppänen, J.M., Yrttiaho, S., Eriksson, K., & Kylliäinen A. (2019). The atypical gamma range EEG is not explained by developmental delay in young children with autism spectrum disorder. Poster presentation. INSAR Annual Meeting, Montreal, Kanada.

Kylliäinen, A., Helminen T.M., Lauttia J., Yrttiaho, S., Eriksson, K., Hietanen J.K., & Leppänen J.M. (2018). Atypical pattern of frontal EEG asymmetry to direct gaze in young children with autism spectrum disorder. Poster presentation. INSAR Annual Meeting. Rotterdam, Alankomaat.

Lauttia, J., Helminen, T.M., Kivimäki, S-M., Eriksson, K., & Kylliäinen, A. (2018). The respiratory sinus arrhythmia in young, low-functioning children with and without autism spectrum disorder. Poster presentation. INSAR Annual Meeting. Rotterdam, Alankomaat.

Muuvila, M., Helminen, T.M., Eriksson, K., Charman, T., & Kylliäinen, A. (2018). Parent-led training for motivating eye contact in young, low-functioning children with autism. Poster presentation. INSAR Annual Meeting. Rotterdam, Alankomaat.

Kylliäinen, A. Helminen, T.M., Leppänen, J.M., & Hietanen, J.K. (2015). Anticipated smile holds attention to faces in young children without autism but not in children with autism. ESCOP Conference. Pafos, Kypros.

Opinnäytetyöt (Master's Thesis)

Värre, P. (2024). Solving problems in parental feeding guidance: A conversation analytic study on advice giving. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Ekberg, L. (2023). Autismikirjon käyttäytymispiirteitä ilmentävien taaperoiden tarkkaavuuden orientoituminen kasvoihin ja katseen suunnan muutokseen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Nieminen, J. (2023). Autismipiirteisten taaperoiden vanhempainohjanta: Toteutettavuustutkimus. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Ala-Lahti, A. & Pajunen, H. (2022). Vanhemman toteuttama katseohjanta autismikirjon piirteitä ilmentävillä pienillä lapsilla: Pilottitutkimus. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Valo, J. (2021). Puolitoistavuotiaiden lasten tarkkaavuuden kiinnittyminen katseen suunnan muutokseen: Psykofysiologisena mittarina sykkeen orientaatiovaste. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Ahonen, S. (2021). Vanhemman toteuttama katsekontaktin kuntoutus pienillä autismikirjon lapsilla: opittujen taitojen yleistyminen vuorovaikutukseen vieraan aikuisen kanssa. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Ahola, M. (2020). Toisen henkilön kasvonilmeen ja katseen suunnan vaikutus autismikirjon lasten tarkkaavuuden kiinnittymiseen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Markkanen, S. (2019). Lähestymis- ja välttämismotivaatio autismikirjon häiriössä. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Kataja, M. (2018). Katsekontaktia motivoivan kuntoutuksen yhteys autismikirjon häiriön lasten katse- ja leikkitaitoihin. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Lehtonen, E. (2018). Vanhempien toteuttama katsekontaktia motivoiva kuntoutuskokeilu autismikirjon lapsilla: seurantatutkimus. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Pihlajamaa, S. (2018). Perustason gamma-aktivaatio autismikirjon häiriössä. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Hiekkaranta, S. (2017). Vanhempien toteuttaman kuntoutuskokeilun yhteys vuorovaikutuskäyttäytymiseen autismikirjon lapsilla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Miettinen, M. (2017). Neuraalisen mu-rytmin vaimentuminen peilisolujärjestelmän toiminnan mittarina pienillä autismikirjon häiriön lapsilla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Nisula, H. (2017). Katsekontaktia motivoivan kuntoutuksen yhteys lapsen katse- ja vuorovaikutustaitoihin autismikirjon häiriössä. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Kivimäki, S-M. (2016). Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja parasympaattisen hermotoiminnan välinen yhteys autismikirjon lapsilla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Lauttia, J. (2016). Miksi en katso sinua silmiin? Autististen pikkulasten fysiologiset lähestymis- ja välttämisreaktiot suoraan katseeseen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Käpynen, J. (2015). Tarkkaavuuden kiinnittyminen toisen henkilön suoraan katseeseen leikki-ikäisillä autistisilla lapsilla. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Tiusanen, E. (2015). Suoran katseen vaikutus autismikirjon lasten sydämen sykkeen orientaatiovasteeseen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.

Laitinen, M. (2014). Autistisen lapsen katseenkäytön kuntoutus viestintätaitojen kehityksen tukena. Monitapaustutkimus. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere.