Katsekontaktin merkityksestä Autismisäätiön Autismiymmärrys-hankkeen webinaarissa

Autismisäätiön Autismiymmärrys-hankkeessa lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä autismikirjosta.

Hankkeen webinaarisarjan haastelussa Katse taaperoon -tutkimusprojektin johtaja Anneli Kylliäinen avaa mm. katsekontaktin ja sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä autismikirjonhäiriössä.

”Katsekontakti on yllättävän isossa roolissa meidän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sitä ei välttämättä edes ajattele kuinka paljon me viestitään katseella. Kun puhutaan katsekontaktista niin se ei tarkoita, että vaan tuijotetaan toista, vaan keskeistä on nimenomaan katsekontaktin säätely, joka on enemmän sellaista että esim. vilkaistaan kun aloitetaan keskustelu tai pyydetään apua. Katseen säätely on hyvin hienovarainen säätelymekanismi ja monesti autismikirjon lapsilla juuri säätely on hankalaa, eikä katsetta käytetä ns. oikeissa kohdissa, jolloin viestintä toisen henkilön kanssa vaikeutuu.”

Katso koko haastattelu täältä.

Autismiymmärrys-hankkeen ilmaiswebinaarit löydät täältä: https://www.autismisaatio.fi/ajankohtaista/autismiymmarrys.html