Poikkeustilanteen vaikutus tutkimusprojektin etenemiseen

Tutkimusryhmä kokousti viime perjantaina etänä kuten ajan henkeen kuuluu.

Katse Taaperoon -tutkimusprojekti jatkuu toistaiseksi etänä yliopiston tilojen ollessa suljettuina ainakin 18.3. – 13.4. välisen ajan. Uuden tutkimuksen pilotointi ja aineistonkeruun aloitus tulevat viivästymään aiemmin suunnitellusta. Tiedotamme yhteistyötahoja sekä nettisivuillamme aineistonkeruun alkaessa.

Uuden projektin valmistelujen lisäksi työstämme parhaillaan aiemman projektin julkaisuja muun muassa kuntoutuskokeilusta.

Tutkimusryhmämme toivottaa kaikille mahdollisimman hyvää kevään jatkoa poikkeustilanteesta huolimatta!