Webinaaripäivät keräsivät kuuntelijoita ympäri Pirkanmaata

Yli 200 ammattilaista osallistui webinaareihimme (24.1. ja 9.2.), jossa kerroimme tutkimusprojektin kuulumisia, autismikirjon varhaisesta tunnistamisesta ja vanhempainohjannasta.

Myös nettisivuillemme on tulossa päivitettyä materiaalia koulutuspäivien pohjalta.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille ja etenkin Pirhan lastenneuvoloiden terveydenhoitajille yhteistyöstä! Tästä on hyvä jatkaa!