Esittely

Taustaa

Kehitämme ja uudistamme kiinteistö- ja rakennusalaa sekä sen toimijoita luomalla uutta teknistaloudellista tietämystä ja näiden mukaisia innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Tällä hetkellä esimerkkejä tutkimuksemme pääkohteista ovat

 • Yhteistoiminnallisuuden ratkaisut ja niiden hyödyt rakentamisessa
 • Lean-rakentaminen ja tätä koskien erityisesti tahtiaikatuotanto
 • Kiinteistökehittäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Uusia nousevia aihealueita: Data-analytiikka, vihreät investoinnit KIRA-alalla

Tehtävämme on ratkoa moderneja moniulotteisia ja haastavimpia tutkimuskysymyksiä yhteistyössä teollisuuden ja julkishallinnon toimijoiden kanssa. Käytössämme ovat myös laajat kansainväliset tutkijaverkostot.

 

Ilmastomuutos ja luonnonvarojen rajallisuus, globalisaatio, kaupungistuminen ja digitalisaatio, samoin kuin nopeasti etenevä väestön ikääntyminen ovat keskeisiä ajureita, jotka muuttavat toimintaympäristöä ja sen toimijoita kaikilla aloilla. Rakennettu ympäristö ja sen lukuisat toimijat (KIRA ja INFRA) kokonaisuudessaan ovat selvästi näiden suurten muutosten keskiössä. KIRA ja INFRA ovat keskeisessä asemassa kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskuntamme menestymisen kannalta.

Alan palvelut ja lopputuotteet tulee kehittää uudelle tasolle, jossa erityisesti niiden vaikuttavuutta voidaan hallita systemaattisella ja ennustettavalla tavalla. Haasteet ovat isoja ja tätä koskevaa tutkimusta voidaan luonnehtia monitieteelliseksi.

Olemme kytkeneet opiskelijat mukaan tutkimustoimintaamme.  Tutkimuksemme erilaisiin aihealueisiin tehdään jatkuvasti runsaasti harjoitus-, kandidaatin- ja diplomitöitä.

Skaalautuva tutkimus erilaisiin tarpeisiin

Teemme yhteistyötä alan yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Asiantuntijamme ratkovat rakennus ja kiinteistöalan ajankohtaisia ja haasteellisimpia ongelmia ja kysymyksiä. Tutkimuspalvelumme ovat skaalautuvia erilaisten tarpeiden ja toimijoiden mukaisesti mm. rakennustasolla, infra-järjestelmätasolla ja aluetasolla.

Skaalautuvuus tutkimuksellisen laajuuden mukaan

 • Perustutkimus (haastavimmat ja perustavaa laatua olevien tutkimuskysymysten ratkaiseminen, 2-4 v.)
 • Soveltava tutkimus (teolliseen hyödyntämiseen tähtäävä tutkimus- ja kehityskokonaisuus, 6 kk – 18 kk)
 • Palvelututkimus (teollista toimintaa kuten rakennushanketta suoraan palveleva tutkimuksellinen tehtäväkokonaisuus, 1-3 kk.)

Yhteyshenkilöt

Kalle Kähkönen

 • Professori, rakennustuotanto ja talous
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358401981270
 • kalle.kahkonen@tuni.fi

Arto Saari

 • Professori, rakennustuotannon ohjaus
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358503016026
 • arto.saari@tuni.fi