Eija Vaittisen väitös teollisten yritysten palvelullistumisesta 29.3.2019

Väitöskirja "Service readiness during manufacturers’ servitization" koskee teollisten yritysten suuntautumista palveluliiketoimintaan ja erityisesti sitä, miten asiakkaat ja myyjät omaksuvat edistyneitä palveluja toimintaansa.

Diplomi-insinööri Eija Vaittisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Service readiness during manufacturers’ servitization tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 29.03.2019 klo 12.00 Festian salissa Pieni sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tamprere). Vastaväittäjänä toimii professori Christian Kowalkowski Linköpingin yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Miia Martinsuo tuotantotalouden yksiköstä.

Katso tiedote.