Tiedon avoin jakaminen yritysverkostoissa vauhdittaa kiertotalouden liiketoimintaa

Mikä on tiedon merkitys kiertotalouden liiketoiminnalle? Tästä lähtökohdasta syntyi tutkimusprojekti ”From Data to Wisdom D2W" (2016-2019).

From Data to Wisdom D2W -tutkimusprojekti toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston, LUT-Yliopiston, VTT:n sekä neljän suomalaisen yrityksen kesken. Juuri päättyneen projektin rahoittajana toimi lisäksi Business Finland. Tampereen yliopistosta mukana olivat tuotantotalouden yksikön Teollisten operaatioiden johtamisen (CROPS) tutkimusryhmän jäsenistä associate prof. Tuomas Ahola, tohtorikoulutettava Matias Ståhle ja vastuullisena johtajana toiminut prof. Miia Martinsuo.

Projektin tulokset osoittavat, että tiedon avoin jakaminen ja hyödyntäminen yritysrajapintojen yli on avain merkittäviin kiertotalouden innovaatioihin. Projektin tuottamassa elinkeinoelämälle suunnatussa julkaisussa ”Advancing circular business” tarkastellaan useita ajankohtaisia esimerkkejä kiertotalouden liiketoiminnasta Suomessa sekä tarjotaan yritysten käyttöön työkaluja kiertotalouden liiketoimintansa edistämiseksi. Projektin tuloksia esittelevät myös sen aikana tuotetut 27 akateemista julkaisua.

Advancing circular business julkaisu on vapaasti ladattavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4308-1

Lisätietoja:

Tuomas Ahola  050 301 6203

Matias Ståhle 040 538 1549