Koulutukset

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Koulutusten esitysdiat tallennetaan näille sivuille koulutuksen jälkeen.

Aineistonhallintaa ja tietosuojaa perustutkintovaiheen opinnäytetöiden ohjaajille

Tiistai 17.01.2023, 9.15-10.45 (englanniksi) Esitysdiat
Maanantai 20.2.2023, 9.15-10.45 (suomeksi) Esitysdiat

Mihin opiskelijat voivat tallentaa aineiston tutkimuksen aikana? Entä jos graduaineisto halutaan avata muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten huomioida tietosuoja opinnäytettä tehdessä? Mitä tietosuojadokumentaatiota opinnäytetyöntekijän pitää osata tuottaa?

Koulutuksessa kuulet opinnäytetöiden ohjaukseen liittyvät perusasiat aineistonhallinnasta ja saat apua tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Kouluttajina toimivat kirjaston datapalvelun asiantuntijat.   

Koulutus on suunnattu erityisesti perustutkintovaiheen opinnäytetöiden ohjaajille.

Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä nauhoiteta. 

 

Aineistonhallinta ja etiikka

Keskiviikko 25.1.2023, 9.15-10.45, (englanniksi) Esitysdiat
Torstai 4.5.2023, 9.15-10.45 (suomeksi) Ilmoittaudu tästä

Tutkimusaineistojen hallinta vastuullisesti ja tutkittavia suojaten kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa olennaista on tunnistaa keskeiset eettiset toimintatavat aineistojen keräämisessä, käsittelyssä ja avaamisessa.  Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti eettiset näkökulmat ja tietosuojan vaatimukset huomioiden. 

Etäkoulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnan eettisistä asioista kiinnostuneille. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat.  

Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä nauhoiteta. 

 

Aineistonhallintaa pähkinänkuoressa

Tiistai 14.2.2023, 9.15-10.45 (suomeksi) Esitysdiat
Maanantai 6.3.2023, 9.15-10.45 (englanniksi) Esitysdiat

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Miten voin avata aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten informoin tutkittavia tietosuoja-asioista? Koulutuksessa saat vastauksen näihin ja moneen muuhun aineistonhallintaan ja tietosuojaan liittyvään kysymykseen datapalvelun asiantuntijoilta. Tervetuloa! 

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnasta kiinnostuneille. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston kirjaston datapalvelun asiantuntijat.  

Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä nauhoiteta.

 

Tutkimusaineistojen jakaminen ja näkyvyys 

Torstai 16.2.2023, klo 9.00-10.00 (englanniksi) Esitysdiat

Tiistai 18.4.2023, klo 9.00-10.00 (suomeksi) Ilmoittaudu tästä

Tutkimustulosten – julkaisujen ja aineistojen – avoin julkaiseminen on avoimen tieteen keskeisiä periaatteita. Tutkimustuotosten avoimuudesta hyötyy sekä tutkija, tutkimusyhteisö kuin muu yhteiskuntakin. Se lisää tutkimustuotoksiin tehtävien viittausten määrää, nopeuttaa tieteen kehitystä ja innovaatioiden syntymistä sekä vahvistaa päätöksentekoa. Avoimuus voi myös edistää maailmanlaajuista yhdenvertaisuutta, kun tutkimustuotokset ovat kaikkien kiinnostuneiden saataville 

Tutkimusaineistojen avoimeksi saattaminen avoimeksi ei kuitenkaan vielä yksin riitä. Mitä käytännön toimia tarvitaan, jotta aineiston jakaminen tapahtuu hallitusti, se saavuttaa mahdollisimman suuren näkyvyyden ja edesauttaa aineiston uudelleenkäytettävyyttä? 

Etäkoulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistojen jakamisesta ja näkyvyydestä kiinnostuneille. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat. 

Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä nauhoiteta.  

 

Tutkimusaineiston anonymisointi –koulutus  (lähikoulutus)

Tiistai 21.2.2023, 9.00-10.30 (englanniksi) PERUTTU
Keskiviikko 19.4.2023, 9.00-10.30 (suomeksi) Ilmoittaudu tästä (Ilmoittautuminen 14.4. mennessä)

Tutkittavien näkökulmasta tunnisteellisen aineiston käsittely muodostaa riskin, jos heitä koskevat luottamukselliset tiedot vuotavat ulkopuolisille. Tämän vuoksi tunnisteellisten tutkimusaineistojen käsittelyn tulee olla suunnitelmallista ja huolellista.  Anonymisointi on yksi mahdollisuus avata aineistot uudelleenkäyttöön. 

Tutkimusaineistojen anonymisointi -koulutus keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät sekä kvantitatiivisen, että kvalitatiivisen aineiston anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat ja termit. 

Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi. 

Koulutukseen sisältyy ryhmätyö molemmista aineistotyypeistä. Kaikki osallistujat osallistuvat molempiin ryhmätöihin. Ryhmissä käsitellään seuraavia aineistoesimerkkejä: 

Kvantitatiivinen aineistoesimerkki 

https://www.fsd.tuni.fi/files/kvantitatiivinen-aineistoesimerkki-lyhennetty.docx 

Kvalitatiivinen aineistoesimerkki 

https://www.fsd.tuni.fi/files/kvalitatiivinen-aineistoesimerkki.docx 

Kouluttajat: Arja Kuula-Luumi (johtava asiantuntija, Tietoarkisto) & Henna Juusola (tietoasiantuntija, Tietoarkisto)  

Ilmoittautuminen: 14.4.2023 klo 9 mennessä (ilmoittautumislinkki ylempänä). Lähitapaamisena toteutettavaan koulutukseen otetaan mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Koulutus järjestetään Yliopiston Linna-rakennuksessa, luentosali K113. 

 

Dataan viittaaminen julkaisutoiminnassa -seminaari 

8.3.2023, 12.00-15.00 Tampereen yliopiston Virta-rakennus, Auditorio 109

Tutkijat ovat tottuneet viittaamaan julkaisuihin tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Tutkimusaineistoihin viittaaminen ei sen sijaan ole vakiintunut, vaikka malleja erilaisiin aineistoihin viittaamiseen on tarjolla. Dataviittaus-seminaarissa kerrotaan ja keskustellaan, miten ja miksi aineistoihin kannattaa viitata. Tavoitteena on varmistaa, että tutkimusdataa käytettäessä niin ensi- kuin jatkokäytössäkin siihen viitataan ja datan kerääjät ja tuottajat saavat tästä tieteellisestä tuotoksestaan asianmukaisen tunnustuksen. Viittaamalla huolehditaan myös tutkimusaineiston tai vähintäänkin kuvailutietojen löydettävyydestä.

Seminaari on kaikille avoin ja siihen on mahdollisuus osallistua sekä paikan päällä Tampereen yliopistossa, Virta-auditoriossa (osoite: Åkerlundinkatu 5) tai etäyhteyden kautta. Esitysten väliin on varattu aikaa keskustelulle ja kommenteille. Seminaarin jälkeen paikalla olijoille on varattu mahdollisuus tutustua Tietoarkistoon. Tilaisuuden juontaa Tietoasiantuntija Päivi Kanerva Tampereen yliopiston kirjastosta.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Suomen Tiedekustantajien liiton, Tietoarkiston ja Tampereen yliopiston kirjaston kanssa.

Ohjelma:

Kahvitarjoilu: klo 12-12:30 Virta-rakennus, aula. Åkerlundinkatu 5. PL 700, 33014

  • 12:30-12:45 Avaus ja johdatus aiheeseen / YTT, Susanna Nykyri, johtava asiantuntija (avoin tiede) / Tampere University Press, Tampereen yliopiston kirjasto
  • 12:50-13:05 Dataan viittaaminen tiedekustantajien ohjeistuksissa / Johtaja Helena Laaksonen, Tietoarkisto
  • 13:10-13:25 Tutkimusaineistojen hallinnasta, tapaus TUP / YTT Susanna Nykyri, johtava asiantuntija (avoin tiede) / kustannuspäällikkö, Tampere University Press, Tampereen yliopiston kirjasto
  • 13:30-14:00 Tutkijapuheenvuoro/ YTT, Josefina Sipinen
  • 14:05-14:20 Aineiston hallinnan merkityksestä – Datatuen näkökulma/ FT, Erityisasiantuntija Katja Fält, Tampereen yliopiston kirjaston datatuki
  • 14:20-14:50 Loppukeskustelu / juontajana Tietoasiantuntija Päivi Kanerva, Tampereen yliopiston kirjasto
  • 14:50 Loppusanat / Johtaja Helena Laaksonen, Tietoarkisto

15:00 –> Tietoarkistoon tutustuminen. Seminaarin jälkeen osallistujat ovat tervetulleita tutustumaan Tietoarkistoon (tulo-ohje: https://www.fsd.tuni.fi/fi/yhteystiedot/ käyntiosoite: Keskustakampus Virta, Åkerlundinkatu 5 B, 4 krs, Tampere)

Josefina Sipinen työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Education, Political Efficacy and informed Citizenship (EPIC) sekä Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Tulevaisuuden kuntapäättäjät. Josefina on kunnostautunut tutkimusaineistojen jakamisessa ja useita hänen keräämiään aineistoja löytyy Tietoarkistosta.

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa –koulutus 

Tiistai 28.3.2023 , 9.00-10.00 (suomeksi) Ilmoittaudu tästä
Torstai 27.4.2023, 9.00-10.00 (englanniksi) Ilmoittaudu tästä

Kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja tai tunnisteellisia tietoja, on tietosuojavelvoitteiden noudattaminen tärkeää. Tämän etäkoulutuksen tavoitteena oppia tunnistamaan oman tutkimuksen kannalta olennaiset tietosuoja-asiat henkilötietojen käsittelyssä. 

Tutkimuksen näkökulmasta tietosuojavelvoitteet tarkoittavat mm. tutkittavien informoimista tietosuojailmoituksen edellyttämällä tavalla, käsittelytoimien dokumentointia ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointia. Koulutuksen tavoitteena oppia tunnistamaan oman tutkimuksen kannalta olennaiset tietosuoja-asiat henkilötietojen käsittelyssä. 

Etäkoulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille tutkimuksen tietosuoja-asioista kiinnostuneille. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston datapalvelun asiantuntijat 

Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä nauhoiteta. 

 

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemian projektille?

Keskiviikko 17.5.2023 9.15-10.45 (englanniksi)
Keskiviikko 7.6.2023,  9.15-10.45 (englanniksi)

Tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa tutkimuksen elinkaarta. Mitä aineistonhallinnassa tulisi ottaa huomioon ja mitä suunnitelmaan kannattaa kirjoittaa? Tässä työpajassa opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutus on suunnattu erityisesti Akatemian rahoitusta hakeneille tutkijoille, väitöskirjan tekijöille ja kaikille aineistonhallinnan suunnittelusta kiinnostuneille.


Kuka voi osallistua koulutukseen?

  • Tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat, opiskelijat, ja kaikki muut, joita kiinnostaa aineistonhallinta, ovat lämpimästi tervetulleita.

Kuka koulutuksia järjestää?

Koulutuksen järjestää kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat. Työpajoihin voi tulla myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Tietohallinnosta, Tietosuojatiimistä tai Tietoarkistosta.

Mitä emme tee?

Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Mistä löydän esityskalvot tai tallenteet?

Esityskalvot ja mahdolliset videotallenteet päivitetään näille sivuille pian työpajan jälkeen.

Katso lisäksi avoimen julkaisemisen koulutukset kirjaston verkkosivuilta.