Koulutukset

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Koulutusten esitysdiat tallennetaan näille sivuille koulutuksen jälkeen.

Aineistonhallintaa pähkinänkuoressa

  • 27.9.2022, 9.15-10.45 (suomeksi)
  • 11.10.2022, 9.15-10.45 (englanniksi)
  • 13.12.2022, 9.15-10.45 (suomeksi)

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Miten voin avata aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten informoin tutkittavia tietosuoja-asioista? Koulutuksessa saat vastauksen näihin ja moneen muuhun aineistonhallintaan ja tietosuojaan liittyvään kysymukseen datapalvelun asiantuntijoilta. Tervetuloa!

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnasta kiinnostuneille.

Puhujat: Tampereen yliopiston kirjaston datapalvelun asiantuntijat

Ilmoittaudu täällä!

Miniseminaari tutkimusmenetelmien avoimuudesta

  • 15.11.2022, 13.00-15.00 (suomeksi)

Tutkimusmenetelmien avoimuus on nousemassa avoimen julkaisemisen ja avointen tutkimusaineistojen ohella tärkeäksi osaksi vastuullisen tieteen kokonaisuutta. Avoimet tutkimusmenetelmät ovat avainasemassa, kun tutkimuksen läpinäkyvyyttä, toistettavuutta ja aineistojen uudelleen käyttöä halutaan entisestään lisätä.

Mitä avoimilla tutkimusmenetelmillä sitten tarkoitetaan? Miten minä voisin hyötyä tutkimusmenetelmien avoimuudesta? Voisinko itse avata käyttämäni tutkimusmenetelmät?

Tässä etäseminaarissa kolme eri alojen tutkijaa kertoo käyttämistään tutkimusmenetelmistä ja esittelee käyttämiään keinoja tutkimusmenetelmien avaamiseksi.

Seminaarin tavoitteena on toimia monitieteisenä, matalan kynnyksen tilaisuutena, jossa eri alojen tutkijat voisivat saada käytännön ideoita tutkimusmenetelmien käyttöön. Esitysten väliin on varattu aikaa keskustelulle ja kommenteille.

Ohjelma

Ilari Taskinen on vieraileva postdoc-tutkija Radboud Universityssä (Hollanti). Taskinen on kehittänyt ja soveltanut digitaalisen historian menetelmiä tutkimushankkeissa ”Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa” (STASKO) ja ”Digitaalinen historia ja käsinkirjoitetut aineistot” (DIGIKÄKI).

Risto Turunen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden osastolla. Turunen väitteli digitaalisesta historiasta Tampereen yliopistossa vuonna 2021. DIGIKÄKI-projektissa hän on kehittänyt menetelmiä suomalaisten sotakirjeiden tutkimiseen.

Aineistonhallinta ja etiikka

  • 1.12.2022, 9.15-10.45, (suomeksi)

Tutkimusaineistojen hallinta vastuullisesti ja tutkittavia suojaten kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa olennaista on tunnistaa keskeiset eettiset toimintatavat aineistojen keräämisessä, käsittelyssä ja avaamisessa.  Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti eettiset näkökulmat ja tietosuojan vaatimukset huomioiden.

Koulutus on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille aineistonhallinnan eettisistä asioista kiinnostuneille.

Puhujat: Tampereen yliopiston kirjaston datapalvelun asiantuntijat

Ilmoittaudu täällä!


Kuka voi osallistua koulutukseen?

  • Tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat, opiskelijat, ja kaikki muut, joita kiinnostaa aineistonhallinta, ovat lämpimästi tervetulleita.

Kuka koulutuksia järjestää?

Koulutuksen järjestää kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat. Työpajoihin voi tulla myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Tietohallinnosta, Tietosuojatiimistä tai Tietoarkistosta.

Mitä emme tee?

Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Mistä löydän esityskalvot tai tallenteet?

Esityskalvot ja mahdolliset videotallenteet päivitetään näille sivuille pian työpajan jälkeen.

Katso lisäksi avoimen julkaisemisen koulutukset kirjaston verkkosivuilta.