Koulutukset

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Aineistonhallinta TKI-projekteissa 16.3.2021 klo 9-10.30

Mihin tallennan aineistoni TKI-projektin aikana? Entä jos haluan avata
aineistoni muiden käytettäväksi? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Miten huolehdin tietosuojaan liittyvistä velvoitteista?  

 Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta ja tietosuojasta TKI-projektin näkökulmasta. Kouluttajina ovat kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat Saila Huuskonen ja Kaisa Kylmälä, sekä tietohallinnon IT-asiantuntija Susanna Maunula.

 Aineistonhallintaa ja etiikkaa opinnäytetöiden ohjaajille ja tutkijoille 25.3.2021 klo 9-10.30

Millä tavalla etiikka liittyy tutkimusaineistoihin? Milloin vaaditaan eettinen ennakkoarviointi ja mitä sillä tarkoitetaan? Entä miten voi tunnistaa tieteellisen vilpin ja miten vilppiepäilyt käsitellään tiedeyhteisössä?

Tutkimusaineistojen hallinta eettisesti ja vastuullisesti kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja on keskeistä myös opinnäytetöissä. Olennaista on osata myös tunnistaa ja välttää tutkimuseettisiä väärinkäytöksiä kuten tiedevilppiä. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti, keskeiset eettiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi koulutus pureutuu eettiseen ennakkoarviointiin ja sen käytänteisiin sekä tiedevilppiin.

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

  • 22.4.2021 klo 9-10.30

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

  • 20.5.2021 klo 9-10.30 (englanniksi)

Aineistonhallintaa ja etiikkaa opinnäytetöiden ohjaajille ja tutkijoille

Millä tavalla etiikka liittyy tutkimusaineistoihin? Miten toimin eettisesti hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti? Entä miten voi tunnistaa tieteellisen vilpin ja miten vilppiepäilyt käsitellään tiedeyhteisössä?

Tutkimusaineistojen hallinta eettisesti ja vastuullisesti kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja on keskeistä myös opinnäytetöissä. Olennaista on osata myös tunnistaa ja välttää tutkimuseettisiä väärinkäytöksiä kuten tiedevilppiä. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti, keskeiset eettiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi koulutus pureutuu hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä tiedevilppiin.

12.5.2021 klo 10-12 (englanniksi)

Kuka voi osallistua työpajaan?

  • Tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat, opiskelijat, ja kaikki muut, joita kiinnostaa aineistonhallinta, ovat lämpimästi tervetulleita.

Kuka työpajoja järjestää?

Työpajat järjestää kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat. Useimpiin työpajoihin tulee myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Tietohallinnosta, Tietosuojasta ja Tietoarkistosta.

Mitä emme tee?

Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Mistä löydän esityskalvot tai tallenteet?

Esityskalvot ja mahdolliset videotallenteet päivitetään näille sivuille pian työpajan jälkeen.

Katso lisäksi avoimen julkaisemisen koulutukset kirjaston verkkosivuilta.