Koulutukset

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Aineistonhallinta yhteistyöhankkeessa 19.4.2021 ja 8.6.2021

Yhteistyöhankkeessa toimiminen vaatii sopimista yhteisistä pelisäännöistä. Koulutus käsittelee aineiston hallintaan liittyviä rooleja ja vastuita erityisesti hankkeissa, joissa on mukana myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisia toimijoita.

Kohderyhmä: Kaikki tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet, mutta erityisesti hankkeiden vetäjät ja hankkeissa mukana työskentelevät. Myös hankkeissa työskentelevät korkeakouluyhteisön ulkopuoliset ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

Tutkimusaineistojen hallinta tutkimusprojektin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa tutkimuksen elinkaarta. Tässä työpajassa opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemian ja kansallisen aineistonhallinnan ohjeistuksen mukaisesti.  

Käsiteltävät aiheet:

  • Minkälaista aineistoa keräät? 
  • Aineistonhallintaan liittyvät eettiset ja lailliset asiat.
  • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistoasi? 
  • Mihin tallennat aineistosi tutkimuksen aikana? 
  • Miten avaat aineistosi muiden käyttöön? 
  • Aineistonhallintaan liittyvät roolit vastuut. 

Kohderyhmä: Kaikki korkeakouluyhteisön tutkijat, jotka haluavat kirjoittaa aineistonhallintasuunnitelman. 

Ilmoittaudu koulutukseen

Aineistonhallintaa ja etiikkaa opinnäytetöiden ohjaajille ja tutkijoille

12.5.2021 klo 10.00-12 (englanniksi)

Millä tavalla etiikka liittyy tutkimusaineistoihin? Miten toimin eettisesti hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti? Entä miten voi tunnistaa tieteellisen vilpin ja miten vilppiepäilyt käsitellään tiedeyhteisössä?

Tutkimusaineistojen hallinta eettisesti ja vastuullisesti kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja on keskeistä myös opinnäytetöissä. Olennaista on osata myös tunnistaa ja välttää tutkimuseettisiä väärinkäytöksiä kuten tiedevilppiä. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti, keskeiset eettiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi koulutus pureutuu hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä tiedevilppiin.

Kouluttajina: Erityisasiantuntija Katja Fält ja yliopistonlehtori (tutkimusetiikka ja filosofia) Kristina Rolin

Kuka voi osallistua työpajaan?

  • Tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat, opiskelijat, ja kaikki muut, joita kiinnostaa aineistonhallinta, ovat lämpimästi tervetulleita.

Kuka työpajoja järjestää?

Työpajat järjestää kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat. Useimpiin työpajoihin tulee myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Tietohallinnosta, Tietosuojasta ja Tietoarkistosta.

Mitä emme tee?

Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Mistä löydän esityskalvot tai tallenteet?

Esityskalvot ja mahdolliset videotallenteet päivitetään näille sivuille pian työpajan jälkeen.

Katso lisäksi avoimen julkaisemisen koulutukset kirjaston verkkosivuilta.