Koulutukset

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Tietoturvaa ja tietosuojaa

Käsittelenkö tutkimuksessani henkilötietoja? Miten informoin tutkittavia tietosuojaan liittyvistä asioista? Entä mitkä ovat ne perusasiat, jotka tutkijan ja opettajan olisi hyvä tietää tietoturvasta?

Tule kuulemaan käytännön vinkkejä tietoturvallisten palveluiden käyttöön ja tietosuojailmoituksen täyttöön.

Ajankohta: 8.12 klo 9.00-10.30

Kouluttajat: Jari Yli-Hietanen (Tietohallinto) sekä yliopiston tietosuojatiimi.

Paikka: Zoom

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen!

Tutkimusaineistojen anonymisointi

Aineiston anonymisointi tutkimuksen päätyttyä jää usein liian vähälle huomiolle. Siihen ei tunnu löytyvän aikaa, eikä osaamista. Tieteen avoimuuden edellyttämä aineistojen avaaminen voikin olla tuskastuttava haaste tutkijalle, jonka aineisto sisältää tietoja ihmisistä.

Koulutus keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät aluksi anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat ja termit.

Koulutuksessa käsitellään sekä määrällisen että laadullisen aineiston anonymisointia. Aineistoesimerkit annetaan tilaisuudessa. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi: https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html

  • Kouluttajat: Annika Valaranta (tietopalveluasiantuntija, Tietoarkisto) & Arja Kuula-Luumi (kehittämispäällikkö, Tietoarkisto)
  • Ajankohta: 10.12.2020 klo 9.30-12.00

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen

Seminaari: Avoin julkaiseminen ja avointen tutkimusaineistojen käyttö: kokemuksia ja käytäntöjä

Yhä useammat tieteelliset julkaisut ovat saatavilla avoimesti verkosta, mutta miten avoin julkaiseminen vaikuttaa tutkijan työhön? Entä miten avoimuus on vaikuttanut tiedelehtien ja kirjojen kustantamiseen? Kuinka tietoisia lehtien toimitukset ovat avoimista lisensseistä? Myös tutkimusaineistoja on yhä enemmän avoimesti saatavilla, mutta entä niiden käyttö?

Näitä kysymyksiä käsitellään Tampereen yliopiston kirjaston järjestämässä seminaarissa, joka käsittelee avointa julkaisemista ja tutkimusaineistojen käyttöä tutkijan ja julkaisijan näkökulmista.

Ajankohta: 23.11 klo 13.00-15.45

Tilaisuuden tallenne

Ohjelma:

13.00-13.05 Tilaisuuden avaus : Katja Fält, tietoasiantuntija, Tampereen yliopiston kirjasto

13.05-13.35 Akateeminen yhteistyö ja avoimet julkaisukäytännöt : Kirsi Pauliina Kallio, ympäristökasvatuksen professori, Fennia-lehden päätoimittaja

13.35-14.05 Avoimuuden anti ja haasteet Media & viestintä -lehden näkökulmasta : Auli Harju, YTM, tutkija, Media & viestintä -lehden toimitussihteeri

14.05-14.35 Mitä open access -kustantaja toivoo kirjoittajalta? : Anna Ruth, tietoasiantuntija, Tampere University Press

14.35-14.45 Tauko

14.45-15.15 Avoin julkaiseminen insinööri- ja biotieteissä: Käytännön kokemuksia tutkijana ja ohjaajana : Marja-Leena Linne, TkT, Dos., Tutkimusryhmän johtaja

15.15-15.45 Avoin tutkimusdata: Tietoarkiston tutkimusaineistojen käyttö : Elina Late, yliopistotutkija, ITC-tiedekunta ; Jaana Kekäläinen, informaatiotutkimuksen yliopistonlehtori

Tervetuloa!

Kuka voi osallistua työpajaan?

  • Tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat, opiskelijat, ja kaikki muut, joita kiinnostaa aineistonhallinta, ovat lämpimästi tervetulleita.

Kuka työpajoja järjestää?

Työpajat järjestää kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat. Useimpiin työpajoihin tulee myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Tietohallinnosta, Tietosuojasta ja Tietoarkistosta.

Mitä emme tee?

Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Mistä löydän esityskalvot tai tallenteet?

Esityskalvot ja mahdolliset videotallenteet päivitetään näille sivuille pian työpajan jälkeen.