Koulutukset

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Huom! Korona-tilanteen vuoksi kaikki koulutukset järjestetään tämän hetkisen tiedon mukaan etänä.

Koska osallistujien tarpeet ja käytännöt voivat olla hyvin erilaisia, tilaisuudet pyritään pitämään mahdollisimman vuorovaikutteisina. Jaa siis kokemuksiasi muiden osallistujien kanssa ja kysele, niin samalla opimme toisiltamme.

Jos et pääse työpajaan, voimme sopia myös toisen ajankohdan, ja keskustella sinua askarruttavista kysymyksistä. Laita viestiä osoitteeseen researchdata@tuni.fi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Ilmoittautuminen  koulutuksiin avataan myöhemmin

Open science in Academy of Finland’s funding

Do you need tips for creating your publication plan or describing the key data management issues in your Academy of Finland’s funding application? Please join our Open Science workshop in

 • September 3rd 10-11 am (in English)
 • September 4th 10-11 am (Suomeksi)

More detailed workshop information will be updated to our website. You can also send your publication plan for comments to oa@tuni.fi.

REDCap-training

 • September 2020
 • Organised by ICT services and PSHP

Aineistonhallintaa ja tietosuojaa pähkinänkuoressa

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Muistinko huomioida tietosuojan? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta kirjaston asiantuntijoilta ja saat apua tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä yliopiston tietosuojatiimiltä.

 •  6.10 klo 9-10.30
 • 9.10 klo 9-10.30 (in English)

Tutkimuksen tietosuojailmoitus – mitä minun tarvitsee tietää

 • 19.10 klo 9-10.30
 • 23.10 klo 9-10.30 (in English)

Aineistonhallintaa opinnäytetöiden ohjaajille

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Muistinko huomioida tietosuojan? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta kirjaston asiantuntijoilta. Tämä tilaisuus on suunnattu opinnäytteiden ohjaajille, mutta muutkin ovat tervetulleita.

 • 26.10 klo 9-10.30
 • 29.10 klo 9-10.30 (in English)

Tietosuojailmoitus opinnäytetyössä

 • 27.10 klo 9-10.30
 • 30.10 klo 9-10.30 (in English)

Tutkimusdata ja etiikka opinnäytetöiden ohjaajille

 • 10.11

Aineistonhallinta TKI-projekteissa

Mihin tallennan aineistoni tutkimuksen aikana? Entä jos haluan avata aineistoni muille? Mitä aineistojen kuvailussa kannattaa ottaa huomioon? Muistinko huomioida tietosuojan? Koulutuksessa kuulet perusasiat aineistonhallinnasta kirjaston asiantuntijoilta ja saat apua tutkimuksen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä yliopiston tietosuojatiimiltä. Tilaisuus on suunniteltu ammattikorkeakoulun henkilöstölle, mutta muutkin ovat tervetulleita.

 • 12.11 klo 9-10.30

Lisenssiseminaari

 • Marraskuun loppupuolella järjestettävän seminaarin ohjelma ja tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Tietoturvaa ja tietosuojaa

 • 8.12 klo 9-10.30

Tutkimusaineistojen anonymisointi

Aineiston anonymisointi tutkimuksen päätyttyä jää usein liian vähälle huomiolle. Siihen ei tunnu löytyvän aikaa, eikä osaamista. Tieteen avoimuuden edellyttämä aineistojen avaaminen voikin olla tuskastuttava haaste tutkijalle, jonka aineisto sisältää tietoja ihmisistä.

Koulutus keskittyy tutkimusaineistojen anonymisointiin käytännönläheisellä tavalla. Tietoarkiston asiantuntijat selittävät aluksi anonymisoinnin suunnittelun peruslähtökohdat ja termit.

Koulutuksessa käsitellään sekä määrällisen että laadullisen aineiston anonymisointia. Aineistoesimerkit annetaan tilaisuudessa. Osallistuminen ei vaadi ennakkovalmistautumista, mutta anonymisointiin kannattaa tutustua lukemalla Aineistonhallinnan käsikirjasta osio Tunnisteellisuus ja anonymisointi: https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html

 • Kouluttajat: Annika Sallinen (tietopalveluasiantuntija, Tietoarkisto) & Arja Kuula-Luumi (kehittämispäällikkö, Tietoarkisto
 • Ajankohta: 10.12.2020

 

Kuka voi osallistua työpajaan?

 • Tutkijat, opettajat, jatko-opiskelijat, opiskelijat, ja kaikki muut, joita kiinnostaa aineistonhallinta, ovat lämpimästi tervetulleita.

Kuka työpajoja järjestää?

Työpajat järjestää kirjaston aineistonhallinnan asiantuntijat. Useimpiin työpajoihin tulee myös vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Tietohallinnosta, Tietosuojasta ja Tietoarkistosta.

Mitä emme teee?

Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Mistä löydän esityskalvot tai tallenteet?

Esityskalvot päivitetään näille sivuille pian työpajan jälkeen. Emme kuitenkaan videoi tilaisuuksia, sillä pyrimme saamaan tilaisuuksiin keskustelua ja vuorovaikutusta.