Projektit

Tutkimuksen tietosuojaprojekti​

Projektissa kartoitetaan nykyiset tiedekunta- ja tukipalvelukohtaiset prosessit ja tukipisteet, laaditaan tutkimuksen tietosuojan palveluprosessi (ml. uuden yliopiston tietosuojan tukiorganisaation määrittäminen) ja prosessia tukeva dokumenttikirjasto​, sekä laaditaan jalkautus- ja viestintäsuunnitelma​.

Lisätietoja: Olli Repo, projektipäällikkö

Tutkimusaineistot organisaatiossa -projekti

Projektissa kartoitetaan olemassa olevat tutkimusaineistot jakehitetään yliopiston sisäinen prosessi uusien tutkimusaineistojen systemaattiselle keräämiselle ja säilyttämiselle. Projektin kesto 1.1.2020-1.2.2021.

Lisätietoja: Katja Fält, projektipäällikkö

Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytys -projekti​

Projektissa pilotoidaan pitkäaikaissäilytysprosessi muutaman tunnistetun esimerkkiaineiston avulla jaluodaan tekniset valmiudet saattaa Tampereen yliopistossa merkittäviksi katsotut digitaaliset tutkimusaineistot pitkäaikaissäilytyksen piiriin.

Lisätietoja: Turkka Näppilä, projektipäällikkö