Tutkimusdata ja etiikka opinnäytetöiden ohjaajille

Millä tavalla etiikka liittyy tutkimusaineistoihin? Milloin vaaditaan eettinen ennakkoarviointi ja mitä sillä tarkoitetaan? Entä miten voi tunnistaa tieteellisen vilpin ja miten vilppiepäilyt käsitellään tiedeyhteisössä?

Tutkimusaineistojen hallinta eettisesti ja vastuullisesti kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön ja on keskeistä myös opinnäytetöissä. Olennaista on osata myös tunnistaa ja välttää tutkimuseettisiä väärinkäytöksiä kuten tiedevilppiä. Koulutuksessa käydään lävitse tutkimusaineistojen hallinta elinkaariajattelun mukaisesti, keskeiset eettiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi koulutus pureutuu eettiseen ennakkoarviointiin ja sen käytänteisiin sekä tiedevilppiin.