Aineistonhallinnan akatemia, osa 7: Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit

Aineistonhallinta ei tapahdu itsekseen, vaan se vaatii tekijöitä, työaikaa ja joskus myös rahallisia investointeja.

Tässä aineistonhallintasuunnitelman kohdassa nimetään selkeästi henkilöt ja tahot, jotka vastaavat aineistonhallinnan käytännön toteutuksesta aineiston elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamissa tutkimushankkeissa vastuulliset tutkijat vastaavat tutkimusaineistojen hallinnoinnista ja avaamisesta. Aineistonhallinnan tehtäviä – kuten aineistonhallintasuunnitelman päivittäminen, metadatan kirjoittaminen ja aineiston laadunhallinta – voi toki jakaa myös muille tutkimusryhmän jäsenille. Kotiorganisaatio puolestaan tarjoaa yleensä perusmuotoiset tallennusratkaisut.   Aineiston tallentaminen data-arkistoon tai sen tietoturvallinen tuhoaminen ovat myös oleellisia työtehtäviä, joille kannattaa jo varhaisessa vaiheessa nimetä tekijä. Älä jätä aineistoa heitteille!

Aineistohallinta vaatii myös ajallisia resursseja. Käytettävästä työajasta voi antaa arvion, esimerkiksi kuinka paljon aikaa uppoaa viikko-, kuukausi- tai vuositasolla.

Aineistonhallinnan kustannuksia ovat esimeriksi ohjelmistot, laitteet, ulkoiset palvelut tai datamanagerin palkkaus.  Huomaathan, että Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut kuuluvat isäntäorganisaation yleiskustannuksiin.

Ohjeita Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen löydät DMPTuulista ja yksityiskohtaisempia neuvoja voit kysyä osoitteesta researchdata@tuni.fi.  Aineistonhallinnan ohjeet löydät myös oppaastamme.