ASUINALUEELLA ON VÄLIÄ VARHAISKASVATUKSEEN OSALLISTUMISESSA

Uusi tutkimus osoittaa, että asuinalueella on väliä varhaiskasvatukseen osallistumisessa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on muita alueita tyypillisempää ydinkaupunkialueilla sekä erityisesti päiväkotimuotoiseen varhaiskasvatukseen osallistuttaessa myös sosioekonomisesti hyväosaisimmilla alueilla, riippumatta perheen omasta sosioekonomisesta asemasta.

Suomessa on ajateltu, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli, onko nelivuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisessa asuinalueisiin liittyviä eroja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten osallistumista varhaiskasvatukseen päiväkodissa ja perhepäivähoidossa yhdyskunta- ja sosioekonomiselta rakenteeltaan erilaisilla postinumeroalueilla. Aineistona hyödynnettiin CHILDCARE-tutkimushankkeessa vuonna 2019 toteutettua kyselytutkimusta nelivuotiaiden lasten vanhemmille (N=1409), Tilastokeskuksen aineistoa postinumeroalueiden sosioekonomisesta rakenteesta sekä Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokitusta.

Tulosten perustella voidaan todeta, että varhaiskasvatukseen osallistumisessa on asuinalueeseen liittyviä eroja. Varhaiskasvatukseen osallistumisen ratkaisuissa on siis kyse monimutkaisemmista asioista kuin vain lasten perhetaustasta tai vanhempien mieltymyksistä.

Salla Fjällströmin, Maiju Paanasen ja Kirsti Karilan toteuttaman tutkimuksen tulokset on julkaistu Scandinavian Journal of Educational Research -lehdessä. Artikkeli on luettavissa täältä.

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

salla.fjallstrom@tuni.fi