”Siellä on ylimääräistä resurssia, jota mä voin tarvittaessa siirtää”-Talous ja päiväkodin johtajien työ

Child politics in early childhood -ryhmän tutkijat Hanna Toivonen, Maiju Paananen ja Antti Paakkari tarkastelevat Journal of early childhood education research -lehdessä julkaistussa artikkelissaan, millaisia ristiriitoja ohjausjärjestelmän erilaisten osien, kuten kuntastrategian, varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden välille voi syntyä päiväkodin johtajan työssä.

Tutkimusta varten haastateltiin päiväkodin johtajia. Haastatteluissa hyödynnettiin johtajien työkalentereita ja työskentelykunnan ohjausdokumentteja. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset osoittavat, että varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet väistyvät helposti taloudellisen ohjauksen tieltä. Lisäksi varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvointi lokeroituu ensisijaisesti päiväkodin ulkopuolella, esimerkiksi työterveyspalveluissa tai yksityiselämässä hoidettavaksi asiaksi työympäristön kehittämisen sijaan. Toisaalta osa päiväkodin johtajista puskuroi näitä taloudellisen ohjauksen tuottamia ei-toivottuja seurauksia. Päiväkodin johtajalla onkin paljon valtaa työlle asetettujen tavoitteiden priorisoijana, mutta se vaatii ohjausvälineiden välisten suhteiden tuntemusta ja ymmärrystä. Tutkimuksessa ja käytännön johtamistyössä olisikin tärkeää ymmärtää varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja muiden ohjausvälineiden suhde toisiinsa sekä niiden vaikutus varhaiskasvatuksen arkeen.

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistossa Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa osana Varhaiskasvatuksen arviointi datafikaation aikakaudella (VADA)-hanketta.  Tutkimusta on rahoittanut Emil Aaltosen säätiö.

Artikkeli on luettavissa täältä.