Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto (VOA) -projekti on saanut rahoitusta

VOA-projekti laajenee!

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto (VOA) -projektissa tutkitaan varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointia – miten työhyvinvointi on yhteydessä organisaatioon liittyviin tekijöihin kuten henkilöstö- ja ryhmärakenteeseen sekä johtamisjärjestelyihin ja miten edellä mainitut ennustavat henkilöstön alanvaihtoa.

Aihe on ajankohtainen; useilla paikkakunnilla raportoidaan vaikeuksista rekrytoida henkilöstöä ja työn kuormittavuus on ollut näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Tutkimustieto aiheesta on kuitenkin vähäistä. Projektin saama rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä mahdollistaa tutkimuksen laajentamisen valtakunnalliseksi pitkittäistutkimukseksi. Projektia johtavat tenure track -tutkija Mari Saha ja tenure track -tutkija Maiju Paananen. KM Eerika Rouvinen työskentelee projektissa tutkijana. Projekti toteutetaan Child development and diverse needs in early years-ryhmän ja Child politics-ryhmän yhteistyönä. Projekti on osa kansainvälistä ECEWP-tutkimushanketta.