Esittely

Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmän (EduLit, Educating for Future Literacies) tavoitteena on kehittää pedagogiikkaa, joka tukee lasten ja nuorten monilukutaitoa, jota he tarvitsevat monimediaisessa yhteiskunnassa.

Pedagogiikan kehittämiseksi tutkimme lasten ja nuorten tekstikäytänteitä sekä heidän lukutaitojaan erilaisissa tekstiympäristöissä peruslukutaitojen merkitystä unohtamatta.

Kehitämme innostavia menetelmiä, materiaaleja ja oppimisympäristöjä lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitojen tukemiseen ja arvioimiseen. Lisäksi kehitämme opettajankoulutusta, joka huomioi tulevaisuuden tekstitaidot.