Julkaisut

Julkaisut 2024

Kuutila, M., Kiili, C., Kupiainen, R., Huusko, E., Li, J., Hosio, S., Mäntylä, M., Coiro, J., & Kiili, K. (2024). Revealing complexities when adult readers engage in the credibility evaluation of social media posts. Computers in Human Behavior, Article 108017. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108017

Julkaisut 2023.

Anttonen, R., Räikkönen, E., Kiili, K., & Kiili, C. (2023). Sixth graders evaluating online texts: Self-efficacy beliefs predict confirming but not questioning the credibility. Scandinavian Journal of Educational Research. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2228834

Hankala, M., Kauppinen, M. & Kulju, P. (2023). Opettajien monilukutaidolle antamat merkitykset. Ainedidaktiikka 6(3), 31-51. https://doi.org/10.23988/ad.111770

Hämäläinen, E. K., Kiili, C., Räikkönen, E., Lakkala, M., Ilomäki, L. Toom, A., & Marttunen, M. (2023). Teaching sourcing during online inquiry: Adolescents with the weakest skills benefited the most. Instructional Science 51(1),135–163.

Kanniainen, L. (2023). Tutkivan nettilukemisen taidot alakoululaisilla: Lukivaikeuksien sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien merkitys. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin, 32(4), 4-8.

Kanniainen, L., Kiili, C., Tolvanen, A., Utriainen, J., & Leppänen, P. (2023) Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa. NMI-Bulletin 1/2023, 35–53

Kiili, C., Räikkönen, E., Bråten, I., Strømsø, H. I. & Hagerman, M. S (2023). Examining the structure of credibility evaluation when sixth graders read online texts. Journal of Computer-Assisted Learning.

Kiili, C. & Sulkunen, S. (2023). Digitaaliset tekstitaidot ovat lasten perusoikeus. Kielikukko, 1/2023, 28–29.

Kiili, K., Hirvonen, H., Hämäläinen, E., Kanniainen, L., Kiili, C., Kulju, P., ... & Torppa, M. (2023). Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen: Policy Brief 3/2023.

Kullberg, N., Kiili, C., Bråten, I., González-Ibáñez, R., & Leppänen, P. H. T. (2023). Sixth graders’ selection and integration when writing from multiple online texts. Instructional Science, 51(1), 39–64.

Kulju, P., Anttonen, R. & Kiili, C. (2023). Empowering teachers to teach critical reading in online contexts: Experiences that support teacher self-efficacy. Emile Brief 6.

Kulju, P., Hämäläinen, E. K., Hirvonen, H., Kiili, K., Kiili, C., Kupiainen, R., ... & Muukkonen, P. (2023). Opettajien koulutuksen on edistettävä kriittisen lukutaidon opetusta: Policy Brief 9/2023.

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2023). Opettajaopiskelijat kriittisen nettilukutaidon opetuksen äärellä – Kehittyminen ohjatussa reflektioprosessissa. Kasvatus ja Aika, 17(1), 134–152. https://doi.org/10.33350/ka.119384

Kupiainen, R. (2023). Tiedollinen luottamus – Voimmeko luottaa muilta saamaamme tietoon? niin&näin 2/23

Lavi, R., Räikkönen, E., & Kiili, C. (2023). Hyvinvointi-, hius- ja kauneusalan ammatteihin opiskelevat kriittisinä nettilukijoina. Informaatiotutkimus, 42(1–2), 4–30.

Svedholm-Häkkinen, A.M., Hietanen, M. & Baron, J. (2033). Individual differences in argument strength discrimination. Argumentation.

Törmälä, V. & Kulju, P. (2023). Tiedonalojen tekstitaidot käsityöprosessin dokumentoinnissa: työkuvauksen tekstilajin mallinnusta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14 (1).

Törmälä, V., & Kulju, P. (2023). Work descriptions written by third-graders: An aspect of disciplinary literacy in primary craft education. Journal of Writing Research, 15(1), 15–40. https://doi.org/10.17239/jowr-2023.15.01.02

Julkaisut 2022

Forzani, E., Corrigan, J., & Kiili, C. (2022). What does more and less effective internet evaluation entail?: Investigating readers’ credibility judgments across content, source, and context. Computers in Human Behavior 135. Article 107359. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107359

Kanniainen, L., Hämäläinen E. K., & Kiili, C. (2022). Kriittinen nettilukutaito on moniulotteista. Virke.

Kanniainen, L., Kiili, C., Tolvanen, A., Utriainen, J., Aro, M., Leu, D. J. & Leppänen, P. H. (2022). Online research and comprehension performance profiles among sixth-grade students, including those with reading difficulties and/or attention and executive function difficulties. Reading Research Quarterly.

Kiili, C., & Kulju, P. (2022). Kriittinen lukeminen. Tempus (57), 3, 10–11.

Kiili, C., Bråten, I., Strømsø, H. I., Hagerman, M. S., Räikkönen, E., & Jyrkiäinen, A. (2022). Adolescents’ credibility justifications when evaluating online texts. Education and Information Technologies

Kiili, C. Lakkala, M., Ilomäki, L. Toom, A., Coiro, J., Hämäläinen, E., & Sormunen, E. (2022). Designing classroom practices for teaching online inquiry: Experiences from the field. Journal of Adolescent and Adult Literacy.

Kulju, P. & Kupiainen, R. (2022). Tekstien tuottaminen monilukutaidon pedagogiikassa. Teoksessa N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio & M.-P. Vainikainen (toim.) Laaja-alainen osaaminen koulussa. Ajattelijana ja oppijana kehittyminen, s. 166-178. Gaudeamus.

Kupiainen, R. (2022). Informaation luotettavuuden epäily ei riitä, tarvitaan myös perusteluja. Mediakasvatusseura.

Kupiainen, R. (2022). Koulu kriittisyyden ja kriittisen lukutaidon perustana. Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin. Pedagoginen osaaminen aineenopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämishanke

Kupiainen, R. (2022). Making the “digital leap” in Finnish schools. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (8), 287–297.

Kupiainen, R. (2022). Young children and the need for critical literacy and epistemic cognition skills in the post-truth era. Media Education Research Journal 11(1)

Lindeman, M., Svedholm-Häkkinen, A. M., & Riekki, T. J. (2022). Searching for the cognitive basis of anti-vaccination attitudes. Thinking & Reasoning, 1-26.

Marttunen, M. & Kiili, C. (2022). Supporting university students’ argumentative source-based writing. Written Language and Literacy, 25(2), 228–252. https://doi.org/10.1075/wll.00068.mar

Svedholm-Häkkinen, A., & Kiikeri, M. (2022). Cognitive miserliness in argument literacy? Effects of intuitive and analytic thinking on recognizing fallacies. Judgment and decision making.

Rättyä, K., & Kulju, P. (2022). Communication and Language Development in Early Childhood Education (Finland). In M. Paananen, & M. Waniganayake (Eds.), Bloomsbury Education and Childhood Studies (Bloomsbury Education and Childhood Studies).

Julkaisut 2021

Anttonen, R., Jyrkiäinen, A., & Kiili, C. (2021). Kuudesluokkalaiset kirjoittajan luotettavuutta arvioimassa. Kielikukko, (1/2021), 33–37.

Harju-Autti, R., Mäkinen, M. & Rättyä, K. (2021). ’Things should be explained so that the students understand them’: adolescent immigrant students’ perspectives on learning the language of schooling in Finland. (E-pub ahead of print) International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Hämäläinen, E., Kiili, C., Räikkönen, E., & Marttunen, M. (2021). Students’ abilities to evaluate the credibility of online texts: The role of Internet-specific epistemic justifications. Journal of Computer Assisted Learning. https://doi.org/10.1111/jcal.12580

Kanniainen, L., Kiili, C., Tolvanen, A., Aro, M., Anmarkrud, Ø., & Leppänen, P. H. T. (2021). Assessing reading and online research comprehension: Do difficulties in attention and executive function matter? Learning and Individual Differences, 87, Article 101985 https://doi.org/10.1016/j.lindif.2021.101985

Kiili, C., Anttonen, R., & Jyrkiäinen, A. (2021). Norssi mukana kriittinen nettilukutaidon tutkimuksessa. Sirius: E-norssi verkoston lehti, 2/2021, 34–39.

Kiili, C., Brante, E.W., & Fergusson, L. (2021). Kritisk lesning på nettet. In V. Grøver & I. Bråten (Eds.), Leseforståelse i skolen – utfordringer og muligheter (pp. 113–129). Cappelen Damm.

Kiili, C., Forzani, E., Brante, E. W., Räikkönen, E., & Marttunen, M. (2021). Sourcing on the Internet: Examining the relations among different phases of online inquiry. Computers and Education Open. Article 100037. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100037

Kiili, C., Smith, B. E., Räikkönen, E., & Marttunen, M. (2021). Students’ interpretations of a persuasive multimodal video. Journal of Literacy Research. Online first https://doi.org/10.1177/1086296X211009296

Kulju, P., Leino, K., & Nissinen, K. (2021). Opettaja äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla – Pedagoginen toiminta eritasoisten lukijoiden arvioimana. Teoksessa K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (toim.), Lukutaito - Tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti (s. 81-111). Kasvatusalan tutkimuksia; No. 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-

Kupiainen, R. (2021). Miksi vastustamme tietoa? Tietoresistenssiin on monta syytä. Alusta-lehti 3.9.2021

Lavonen, L., Loukomies, A., Vartiainen, J., & Palojoki, P. (Accepted). Supporting pupils’ scientific and engineering practices in everyday life contexts at the primary school level project-based learning unit in Finland. Education 3-13.

Leino, K., Kulju, P., & Nissinen, K. (2021). Printti vai digi – Lukemisen media ja sen yhteys lukutaidon eri osa-alueisiin. Teoksessa K. Leino, J. Rautopuro, & P. Kulju (toim.), Lukutaito - Tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti (s. 45-79). Kasvatusalan tutkimuksia; No. 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2

Ståhl, T., Sormunen, E. & Mäkinen, M. (2021). Epistemic beliefs and internet reliance – Is algorithmic authority part of the Picture? Information and Learning Sciences

Törmälä, V. K. (2021). ePortfolios in craft education at the primary level. Design and Technology Education: An International Journal, 26(2), 28-45.

Julkaisut 2020

Anttonen, R. (2020). Kuudesluokkalaisten taidot arvioida lähteiden luotettavuutta. Pro-gradu. Tampereen yliopisto.

González-Ibáñez, R. , Gacitúa, D., Martínez-Ramírez, G., Köhler, J, Sormunen, E., Kiili, C., Mikkilä-Erdmann, M., Erdmann, N., Vauras, M. & . Leppänen, P. H. T. (2020). Assessing the impact of an online inquiry teaching intervention on sixth graders’ search performance. In S. Conrad & I. Tiddi (Eds.), Proceedings of the CIKM 2020 Workshops.

Hämäläinen, E. K., Kiili, C., Marttunen, M., Räikkönen, E., González-Ibáñez, R., & Leppänen, P. H. T. (2020). Promoting sixth graders’ credibility evaluation of Web pages: An intervention study. Computers in Human Behavior, 110, 106372. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.

Kiili, C., Brante, E. W., Räikkönen, E., & Coiro, J. (2020). Citing as a sourcing practice: Students’ citing self-selected online sources in their essays. Infancia y Arpendizaje / Journal for the Study of Education and Development. Advanced online publication. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02103702.2019.1690839

Kiili, C., Bråten, I., Kullberg, N., & Leppänen, P. H. T. (2020) Investigating elementary school students’ text-based argumentation with multiple online information resources. Computers and Education, 147. Advanced online publication https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103785

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2020) Esiopetusikäisten lasten kielelliset strategiat digitaalisessa lukutaitopelissä. Journal of Early Childhood Education Research (Jecer), 9(1), 32-51.

Kulju. P., Kupiainen, R. & Pienimäki, M. (2020). Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 2/2020. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Tampereen yliopisto.

Kupiainen, R. & Schofield, D. (2020) Nordic perspectives on the history and future of media education. In D. Frau-Meigs, S. Kotilainen, M. Pathak-Shelat, M. Hoechsmann & S. Poyntz (eds.) The handbook of media education research. John Wiley & Sons.

Kupiainen, R., (2020). Digital Technologies and Online Learning in Secondary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Publishing.

Lehtonen, D., Machado, L., Joutsenlahti, J., Perkkilä, P. (2020).The potentials of tangible technologies for learning linear equations. Multimodal Technologies and Interaction, 4, 77.

Julkaisut 2019

Coiro, J., Sparks, J. R., Kiili, C., Castek, J., Lee, C., & Holland, B. R. (2019). Students engaging in multiple-source inquiry tasks: Capturing dimensions of collaborative online inquiry and social deliberation. Literacy Research: Theory, Method, and Practice. Advanced online publication. https://doi.org/10.1177/2381336919870285

Eskelä-Haapanen, S., & Kiili, C. (2019). “It goes around the world” – Children’s understanding of the Internet. Nordic Journal of Digital Literacy, 14, 175–187.

Ferreira, J.M., Soini, T., Kupiainen, R. & Salum, A.C. (2019). What is learning for secondary-school students? Students’ perceptions in Brazil and Finland. Social Psychology of Education. First Online, 05 March 2019

Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L., & Leppänen, P. H. T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa T. Ahonen, T. Aro, T. Siiskonen, M. Aro, & M-K. Lerkkanen (toim.), Oppimisen vaikeudet (206–220). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Kanniainen, L., Kiili, C., Tolvanen, A., Aro, M., & Leppänen, P. H. T. (2019). Literacy skills and online research and comprehension: Struggling readers also face difficulties online. Reading and Writing, 32, 2201–2222. https://doi.org/10.1007/s11145-019-09944-9.

Kiili, C., Coiro, J., & Räikkönen, E. (2019). Students’ evaluation of online texts during online inquiry: Working individually or in pairs. Australian Journal of Language and Literacy, 42(3), 167–183.

Kiili, C., & Laurinen, L., (2019). Näkökulmia tutkivan nettilukemisen opettamiseen. NMI Bulletin, 29(2), 38–41.

Kiili, C., & Leu, D. J. (2019). Exploring the collaborative synthesis of information during online reading. Computers in Human Behavior, 95, 146–157.

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2019). Phonological strategies and peer scaffolding in digital literacy game-playing sessions in a Finnish pre-primary class. Journal of Early Childhood Literacy. First Published April 5, 2019. https://doi.org/10.1177/1468798419838576

Kupiainen, R., Kulju, P., Mäkinen, M., Wiseman, A., Jyrkiäinen, A., Koskinen-Sinisalo, K.–L. (2019). Future pedagogical approaches to digital and multimodal practice in early childhood education. In O. Erstad, R. Flewitt, B. Kümmerling-Meibauer & Í. S. P. Pereira (Eds.) The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood. London & NY: Routledge

Kupiainen, R. (2019). Digital Technologies and Online Learning in Primary Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996304.0014

Kupiainen, R. (2019). Media literacy in Finland. In R. Hobbs & P. Mihailidis (eds.) The International Encyclopedia of Media Literacy. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118978238.ieml0147

Lindén, J., Kanninen, M., Kupiainen, R. & Annala, J. (2019). Sensing the same space – Spatial understanding and engagement in higher education. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 15(27), 83–97.

Murphy, V. L., Coiro, J. & Kiili, C., 2019. Exploring patterns in student dialogue while using a digital platform designed to support online inquiry. Journal of Interactive Media in Education, 1, 1–13. http://doi.org/10.5334/jime.518

Oinas, S., Hienonen, N., Asikainen, M., Kupiainen, R., Kulju, P., Pienimäki, M., Mergianian, C., Gustavson, N., Hotulainen, R. & Vainikainen, M.-P. (2019). Oppimaan oppiminen. Vantaan kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset. Väliraportti, syksy 2018. Koulutuksen arviontikeskus, Helsingin yliopisto ja Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Paatela-Nieminen, M. & Kupiainen, R. (2019). Taidekasvatus ja monilukutaito [Art Education and Multiliteracy]. In T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia (pp. 297–318).

Rättyä, Kaisu. (2019). Hur legitimeras litteraturundervisningen i Finland? In Höglund, Heidi et al (Ed.), Genom texter och världar : Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. (pp. 201-216). Åbo: Åbo Akademis förlag.