EduLit esillä Kasvatustieteen päivillä Joensuussa

Pirjo Kulju ja Reijo Kupiainen esittelevät Kasvatustieteen päivillä tutkimusta, jossa selvitettiin opettajien käsityksiä monilukutaidosta sekä heidän kokemuksiaan monilukutaidon opettamisesta. Kyselyyn vastasi lähes 600 opettajaa.