Mika Hietanen vieraana EduLitin lokakuun kokouksessa

Retoriikan dosentti Mika Hietanen Lundin yliopistosta vierailee 16.10.2023  EduLitin kokouksessa, jonka teemana on argumenttilukutaito. Mika Hietanen tekee yhteistyötä tutkijamme psykologian dosentin Annika Svedholm-Häkkisen (HY) kanssa. He kehittävät menetelmiä, joilla voidaan mitata yksilöiden kykyä ymmärtää autenttisia argumentteja, eli arjessa esiintyvää argumentaatiota. Tutkijat lähestyvät aihetta monitieteisesti omista näkökulmistaan ja pilotoivat parhaillaan ”Argumentation in Context Literacy” -testiä. Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä argumenttien arvioimisen kognitiivisista prosesseista. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia haasteita lukiolaisilla on argumenttilukutaidossa.