Uutta tutkimusta sähköisten portfolioiden käytöstä osana alakoulun käsityön dokumentointia

Virva Törmälä selvitti tutkimuksessaan, minkälaisia tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käytön esteitä alakoulun opettajat kohtasivat, kun heidän oppilaansa toteuttivat opetussuunnitelman mukaista käsityön dokumentointia Pedanet-verkkoympäristössä. Lukuvuoden kestäneen oppimisprojektin aikana kolmasluokkalaiset tekivät kuvia ja tekstiä sisältäviä sähköisiä portfolioita käsitöistään. Oppimisprojektissa harjoiteltiin opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen alueista tieto- ja viestintäteknologista osaamista ja monilukutaitoa.

TVT:n käytön esteet jakaantuivat ulkoisiin ja sisäisiin esteisiin. Ulkoiset esteet liittyivät esimerkiksi resursseihin ja ajankäyttöön, kun taas sisäiset esteet liittyivät esimerkiksi asenteisiin ja uskomuksiin.  Kolmasluokkalaisten TVT-taidot vaihtelivat paljon, mikä teki  opetustilanteet opettajille haastaviksi. Lisäksi verkkoympäristö oli liian monimutkainen monille oppilaille, mikä omalta osaltaan vaikeutti työskentelyä. Paljon aikaa kului tietokoneiden ja tablettitietokoneiden peruskäytön harjoitteluun, jolloin itse portfolioiden tekemiseen jäi vähemmän aikaa. Voidaan jopa todeta, että opetussuunnitelman vaatimukset ja koulutodellisuus joutuivat oppimisprojektin kuluessa törmäyskurssille.

Käsityön sähköisten portfolioiden tuottaminen pienten koululaisten taidoilla on kenttä, joka vaatisi vielä lisää tutkimusta. Alakoulun oppilaille soveltuvien verkkoympäristöjen ja sovellusten testaamista ja kartoittamista tarvitaan, jotta käsityön sähköistä dokumentointia voidaan toteuttaa mielekkäästi jo kolmannelta luokalta alkaen.

Tutkimuksen aineistona olivat kenttäpäiväkirjat, opettajien haastattelut ja oppituntivideot.

Artikkeli on julkaistu Design and Technology: An International Journal -lehdessä:

https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/2918