Ympäristöterveyden tutkimusryhmä

Ympäristöterveyden tutkimusryhmä pyrkii vastaamaan muuttuviin globaaleihin haasteisiin viimeisimmän teknologian avulla. Vahva innovatiivisuus ja tiivis yhteistyö eri sidosryhmien, sekä yhteiskunnan toimijoiden kanssa muodostavat toimintamme kulmakivet. Olemme sitoutuneet kestäviin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin kehittää teknologioita, jotka edistävät ihmisen terveellisen elinympäristön edellytyksiä, luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.

Ilmastonmuutoksen ja maailman väestönkasvun johdosta kriittisimmät raaka-ainepulat arvioidaan olevan puhtaassa vedessä ja ravinteikkaissa viljelysmaissa. Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä, ja tämä edelleen lisää haasteita juomaveden turvallisuudelle. Suuressa osaa maailmaa puhdasta vettä on jo nyt niukasti tarjolla. Bakteerien, virusten, alkueläinten ja loismatojen aiheuttamat infektiotaudit ovat yleisimpiä ja laajimpia juomaveteen liittyviä terveysriskejä kaikkialla maailmassa. Kehittyneen mikrobiologisen analytiikan avulla on mahdollista varautua sekä luonnollisiin että ihmisen aiheuttamiin epidemioihin.

Mineraalilannoitteiden käyttö happamoittaa maata, kun taas eloperäisissä maanparannusaineissa orgaanisesti sitoutuneet ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön hitaasti pieneliöstön vapauttamina. Kierrätyslannoitteiden käyttö olisi myös apuna taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, sillä maaperä toimii hiilinieluna varastoimalla orgaanisesta aineksesta peräisin olevaa hiiltä. Orgaaniset materiaalit voitaisiin tutkittuina käyttää ja kierrättää mikrobiologisesti nykyistä turvallisemmin.

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Kirsi-Maarit Lehto, TkT
email: kirsi-maarit.lehto(at)tuni.fi
gsm: +358 50 4201494

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Kaupin kampus, Arvo F303
https://www.tuni.fi/fi/kirsi-maarit-lehto

Tutkimusryhmän johtaja
Dosentti Sami Oikarinen, FT
email: sami.oikarinen(at)tuni.fi
gsm: +358 503281500

Laboratorioanalyytikko Annika Laaksonen, DI
email: Annika.S.Laaksonen(at)tuni.fi
gsm: +358 50 318 6366

Annika Länsivaara, FM
Tutkija

Erja Luomala, FK
Tutkimusavustaja


Postiosoite:

PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Toimitusosoite

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Arvo Ylpön katu 34
FIN-33520 Tampere


PROJEKTIT

GREENSEQ®Microbiological Analyses on Bio- and Circular Economies

Juomaveden mikrobiologisen laadun ilmaisimena käytetään esim. Escherichia coli (E. coli) -bakteeria, joka on yleisin tunnetuista suolistoperäisen saastumisen osoittajista. Menetelmän ongelmana on tulosten pitkä, yli vuorokauden kestävä odotusaika. Indikaattoribakteerit eivät myöskään kerro, onko vesi vapaa tautia aiheuttavista mikrobeista, sillä taudinaiheuttajat, kuten virukset ja loiset, kestävät vedenkäsittelyn prosesseja indikaattoreita huomattavasti paremmin. Myös lietteen mikrobiologista turvallisuutta seurataan Suomessa toistaiseksi ainoastaan indikaattorilajien, kuten E. colin, sekä salmonellan avulla.

Tampereen yliopiston laboratoriossa ympäristönäytteet analysoidaan molekyylipohjaisten teknologioiden avulla, jotka ovat nykyisiä standardimenetelmiä nopeampia ja kattavampia. Menetelmiä voidaan hyödyntää sekä veden hygieniaseurannassa, mutta myös lietteen mikrobiologisessa turvallisuusanalytiikassa. Tampereen yliopisto lukeutuu Euroopan johtavien viruslaboratorioiden joukkoon.

Mikrobiologinen palvelututkimus

OPTONOME

Pikatesti elinkykyisten E. coli -bakteerien tunnistamiseen Suomen talousvedestä PCR-tekniikalla

SEQNOM

TAM3WAT

SARS-CoV-2 jätevedenpuhdistamoilla

YHTEISTYÖSSÄ

SPARK FINLAND
SPARK patch2017


YHTEISTYÖVERKOSTO

GREENSEQ® JA DIGI TOILET SYSTEMS OY

Ruokavirasto on elintarviketurvallisuutta valvova viranomainen Suomessa. Kesäkuussa 2019 DTS-menetelmä sai Ruokaviraston laitoshyväksyntäpäätöksen (EVT19-0051869) tutkitun maanparannusaineen valmistamiseen DTS-menetelmällä Hiedanrannassa Tampereella. Puoltava lausunto on tiettävästi laadultaan ensimmäinen maailmassa.

Digi Toilet Systems Oy

ECO3

Environmental Health at Griffith University, School of Medicine, Brisbane, Australia

Vesilaitosyhdistys (VVY)

Hiedanranta

Teollisuuden Vesi Oy

International Water Association

Nokian Vesi Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Public and Global Health

SPARK

Tampereen Vesi Liikelaitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Jyväskylän yliopistoBio- ja ympäristötieteiden laitos