Tutkimus

Jarmo Peltola

Jarmo Peltola

FT, YLIOPISTOTUTKIJA, VASTUULLINEN JOHTAJA

Olen yhteiskuntahistorioitsija ja käsitykseni mukaan talouden, sosiaalisen ja poliittisen ilmiöt ovat yleensä palautettavissa väestöön ja sen elinolosuhteisiin. Johdan yksikköä: hankin lisärahoitusta ja suunnittelen yhdessä muiden jäsenten kanssa luontevia yhteis- ja erillisprojekteja.
Tutkimusprojektit
Aiempi väestöön ja alueeseen liittyvä tutkimus
LinkedInAcademia.eduResearchgate

 

 

 

 

Tiina Miettinen

Tiina Miettinen

FT, TUTKIJA

Erityisalueeni on Suomen Ruotsin ajan väestö- ja perhehistoria, jonka puitteissa keskityn pääosin tilattoman väestön tutkimiseen. Tutkimusaiheitani ovat olleet naimattomat naiset ja aviottomat lapset osana perhettä ja sukuverkostoja 1600-luvulta 1800-luvulle. Kiinnostukseni kohde ovat myös hämäläiset kylät sekä suurtilojen muotoutuminen ja niiden vaikutus talonpoikaiskylien väestörakenteeseen. HoPES-tutkimusyksikössä hyödynnän mikrohistoriallista osaamistani yksittäisten elämänkertojen kokoamisessa ja väestötietokannan rakentamisessa. Hämäläisiä kartanoita ja niiden asukkaita käsittelee myös blogini Kaurakarpion mitalla.
Tutkimusprojektit
Aiempi väestöön ja alueeseen liittyvä tutkimus
Blogi

 

Tapio SalminenTapio Salminen

FT, TUTKIJA

len tamperelainen keskiajan ja esiteollisen ajan tutkija. Pääosa tuotannostani käsittelee yhteisöiden ylisukupolvista toimintaa ja ylialueellisia kontakteja Suomessa ja Itämeren alueella ennen 1900-lukua. Tutkimuskohteitani ovat liikenne ja kommunikaatio, informaationhallinta, hallinto ja valta sekä niiden suhde paikallisyhteisöihin. HoPES-tutkimusyksikössä tutkin erityisesti liikennereittien, ympäristön, vuodenaikaisvaihtelun ja toiminnallisten solmukohtien vaikutusta elinolosuhteisiin.
Tutkimusprojektit
Aiempi väestöön ja alueeseen liittyvä tutkimus
Academia.edu

 

 

 

Ella ViitaniemiElla Viitaniemi

FT, TUTKIJA

Olen esiteollisen ajan, erityisesti 1700-luvun tutkija. Tutkimukseni kohdistuu yhtäältä paikallisyhteisöihin, hallintoon ja poliittisen kulttuurin kehitykseen, toisaalta väestöön ja tilattomuuden kasvuun sekä esimodernissa yhteiskunnassa tapahtuviin sosiaalisiin muutoksiin ja erilaisiin selviytymisstrategioihin. Tutkimusalueeni on Länsi-Suomi.
Tutkimusprojektit
Aiempi väestöön ja alueeseen liittyvä tutkimus

 

 

Kuvat: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Tapio Salmisen kuva: Ville Vuolanto