Jorma Sipilä

 

 

 

 

 

 

Professori, emeritus / Professor emeritus, 1 August 2009-31 July 2015

S-posti/e-mail: jorma.sipila@tuni.fi
Puhelin/Tel.: 0400-734924
Työhuone/Office: Atalpa 307

Tehtävät / Tasks:

Suomalaisen tiedeakatemian esimies 2012-2014 / Chairman of the Board of the Finnish Academy of Science and Letters 2012-2014

Sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professori 1982-2009 / Professor of social policy and social work 1982-2009

Tampereen yliopiston rehtori 1998-2004 ja kansleri 2004-2009 / Rector of the University of Tampere 1998-2004 and Chancellor 2004-2009.

Tutkimusintressit: Hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka, vanhusten ja lasten palvelut.

Research interests: Welfare state, social policy, services for the elderly and children, cash-for-care arrangements.

Kirjat/Books:

 • Sipilä, Jorma & Rantalaiho, Minna & Repo, Katja & Rissanen Tapio (2012) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 241s.
 • Sipilä, Jorma & Repo, Katja & Rissanen Tapio (toim.) (2010) Cash-for-Childcare: Consequences for Caring Mothers. Edward Elgar, 168s.
 • Sipilä, Jorma (2007) Valta yliopistossa. Tampere: Vastapaino, 255s.
 • Kröger, Teppo & Sipilä, Jorma (toim.) (2005) Overstreched. European families up against the demands of work and care. Malden: Blackwell, 176s.
 • Anttonen, Anneli & Baldock, John & Sipilä, Jorma (toim.) (2003) The young, the old and the state. Social care systems in five industrial countries. Cheltenham: Edward Elgar, 206s.
 • Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2000) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino, 299s.
 • Sipilä Jorma (1997) (toim.) Social Care Services: The Key to the Scandinavian Welfare Model. Aldershot: Avebury, 198s. (japaniksi 2003)
 • Sipilä, Jorma (1996) (toim.) Sosiaalipalvelujen Suomi. Porvoo: WSOY, 268s.
 • Sipilä, Jorma & Tiihonen, Arto (toim.) Miestä rakennetaan – maskuliinisuuksia puretaan. Tampere: Vastapaino, 277s.
 • Sipilä Jorma (1989) Sosiaalityön jäljillä. Helsinki: Tammi, 264s.
 • Sipilä Jorma (1985) Sosiaalipolitiikan tulevaisuus. Helsinki: Tammi, 201s.
 • Sipilä Jorma (1979) Sosiaalisten ongelmien synty ja lievittäminen. Helsinki: Tammi, 199s.
 • Sipilä Jorma (1970) Sosiaalipolitiikka. Helsinki: Tammi, 133s.