Akateeminen kuntayhtiö-tutkimus

Tampereen yliopistossa tehdään kattavaa akateemista tutkimusta kuntayhtiöistä yksityis- ja julkisoikeuden rajapinnassa

Yleisesittely

Kuntayhtiöiden määrä on kasvanut selvästi 2000-luvulla, ja kuntayhtiöiden painoarvo kunnan toimintojen järjestämisessä on lisääntynyt. Suomessa on tällä hetkellä noin 2100 kuntayhtiötä, joissa on merkittävä määrä varallisuutta – ja velkoja. Kuntayhtiöt ovat osakeyhtiöitä, joissa yhdellä tai useammalla kunnalla on määräysvalta. Kuntien on lähtökohtaisesti yhtiöitettävä toiminta silloin, kun toimitaan kilpailuilla markkinoilla, mikä on osaltaan johtanut kuntayhtiöiden yleistyneeseen käyttöön kuntien palveluntuotannossa. Yhtiöittämisillä tavoitellaan myös toiminnan tehostamista. 

Kuntayhtiötutkimus asettuu yksityis- ja julkisoikeuden rajamaastoon. Tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa mm. kuntayhtiön hallitustyön järjestämisestä, hallituksen asiantuntemusvaatimuksesta, kuntien omistajaohjauksesta sekä muista kuntayhtiöiden toimintaan liittyvistä erityispiirteistä. Lisäksi tutkimme kuntayhtiöiden arviointiin (tarkastuslautakunta) ja tarkastukseen liittyviä kysymyksiä (tilintarkastus). Tutkimuksestamme on hyötyä kuntayhtiöiden hallituksille, toimitusjohtajille, kuntien omistajaohjauksesta vastaaville, poliittisille päätöksentekijöille sekä arvioinnin ja tarkastuksen asiantuntijoille.