Forskare

Camilla Lindholm.
Bild: Jonne Renvall

Camilla Lindholm är projektets ledare. Hon forskar i samtal där deltagarna har varierande språklig förmåga och i lätt språk, och hon vill gärna föra ut sina forskningsresultat till samhället. Camillas forskningsmetod är samtalsanalys. Camilla är professor i nordiska språk vid Tammerfors universitet och hennes adress är camilla.lindholm@tuni.fi.

Marja Kivilehto.

Marja Kivilehto är docent och universitetslektor. I hennes forskningsintressen ingår klarspråk och lätt svenska samt översättning i svensk-finsk kontext och auktoriserad översättning. Metodologiskt intresserar sig Marja för textanalytiska angrepp, oberoende av om materialet producerats muntligt eller skriftligt. Hon vurmar även för systematisk begreppsanalys. Hennes adress är marja.kivilehto@tuni.fi.

Solveig Arle.

Solveig Arle forskar om hur lättlästa texter på svenska används i Finland. Hon intervjuar myndigheter som använder lättlästa texter för att informera. Hon studerar också hur lättlästa texter används av en av målgrupperna, vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Solveig är doktorand i nordiska språk, och hennes adress är solveig.arle@tuni.fi.

Carina Frondén.
Bild: Jenny Perklén

Carina Frondén forskar om lätt svenska och läsförståelse. Hon undersöker hur lättlästa texter fungerar i praktiken. Som metoder använder hon ögonrörelsemätning och frågeformulär, vilket betyder att hon studerar hur människors ögon rör sig då de läser, och ställer frågor om det de läst. Carina är doktorand i nordiska språk vid Helsingfors universitet, och hennes adress är carina.fronden@helsinki.fi.

Satu Siltaloppi.
Bild: Sasa Tkalcan

Satu Siltaloppi forskar om de äldre finlandssvenska teckenspråkigas användning av finlandssvenskt teckenspråk. Satu kommer att intervjua och observera både äldre språkanvändarederas anhöriga och andra i deras vardag för att ta reda på om och i så fall hur de äldres språkbruk skiljer sig från allmänspråkHon har hittills forskat i finlandssvenskt teckenspråk och grammatik i webbtexter och är intresserad av att få se hur finlandssvenskt teckenspråk används i samtal. Hennes adress är satu.siltaloppi@tuni.fi.