Projektgruppen.

Enklare språk och kommunikation

Ett forskningsprojekt om hur talat, skrivet och tecknat språk kan anpassas för dem som behöver en enklare kommunikation

Finlandssvenska som är lättare att förstå

Lätt finlandssvenska är ett forskningsprojekt om hur språket kan anpassas för dem som behöver en enklare kommunikation. I projektet forskar vi om att förenkla texter, talat språk och teckenspråk. Vi som jobbar i projektet analyserar dels lättlästa texter, dels intervjuer och samtal med personer som använder lätt språk.

Svenskspråkiga finländare som behöver lätt språk riskerar att bli dubbelt marginaliserade. Därför vill vi öka kunskapen om deras situation, språkkunskaper och språkliga behov. Vi vill stärka de här personernas ställning som medborgare och göra det lättare för dem att vara aktiva i sin vardag och i samhället.

Projektet leds av Camilla Lindholm som är professor i nordiska språk. Projektet finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland år 2021–2024.

Vår finansiering