Afinlas höstsymposium om språk och delaktighet 27-29.10.2022

Projektet deltar i Afinlas höstsymposium om språk och delaktighet i Helsingfors 27-29.10.2022. Vi ordnar en tvåspråkig panel med titeln Selkokieli puheessa ja vuorovaikutuksessa – Lätt språk i tal och interaktion. Marja Kivilehto och Satu Siltaloppi håller presentationer inom ramen för panelen. Du hittar mer information om Afinlas höstsymposium här: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/afinla-2022.