Föreningen för nordisk filologi ordnar jubileumssymposium 18.11.2022.

Föreningen för nordisk filologi rf ordnar sitt 90-årsjubileumssymposium om temat språk och tillgänglighet i Helsingfors 18.11.2022. Lätt finlandssvenska-projektets ledare Camilla Lindholm är inbjuden talare och kommer att hålla ett föredrag om anpassning av talspråk.