Easy Language Day i Lille, Frankrike 16.9.2022

Projektets ledare Camilla Lindholm deltar tillsammans med Leealaura Leskelä från Helsingfors universitet i en dag om lätt språk vid universitetet i Lille, Frankrike fredagen den 16 september. Temat för dagen är lingvistiska kritier och målgrupper för lätt språk. Lindholm och Leskelä håller en presentation vars engelska titel lyder Producing Easy Language for different target groups – the art of compromise.