Projektets kick off-seminarium 24.5.2022

Datum och tid: 24.5 kl. 9–12.30.  
Plats: Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 4. Möjlighet att delta även på distans. 
Vad: Ett kick off-seminarium för projektet Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten.

I maj 2022 ordnas ett kick off-seminarium för projektet Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten. Seminariet äger rum i Svenska litteratursällskapets lokaler i Helsingfors. Det finns även möjlighet att delta på distans. Seminariet streamas via SLS digitala kanaler.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med eller använder teckenspråk, lätt språk, klarspråk och tillgänglig kommunikation, till exempel forskare samt personal inom bildning och tredje sektorn. Programmet inleds med ett anförande av filosofie doktor Katarina Heimann Mühlenbock. Efter det får vi höra berättelser och erfarenheter av användare av och representanter för lätt språk och lätt teckenspråk. Därefter följer en paneldiskussion där projektets forskare presenterar de olika delarna av projektet. Seminariet avslutas med mingel och tilltugg. Seminariet tolkas till finlandssvenskt teckenspråk.