asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmä 2023

Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmä

Jäsennämme maailmaa asiakkaan näkökulmasta.

Esittely

Tutkimusryhmä tuottaa kansainvälistä tieteellistä tutkimusta erityisesti strategisen markkinoinnin, kulutuskäyttäytymisen, asiakasarvon ja asiakaskokemuksen sekä päätöksenteon teemoista. Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja kehittää tapoja, joilla asiakkaan ääni tuodaan osaksi yritysten ja muiden organisaatioiden strategista päätöksentekoa.