MOPSY -tutkimusryhmä

Monitieteinen psykososiaalinen syöpätutkimus -ryhmä (MOPSY) tutkii syöpään sairastumista psykososiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Ryhmä tarkastelee monitieteisesti- ja menetelmällisesti muun muassa syöpään sairastumisen vaikutuksia ihmisten arkielämään ja elämänlaatuun sekä tapoja, joilla he pyrkivät selviytymään hoidon sivuvaikutuksiin ja sairaudesta toipumiseen liittyvien epävarmuuksien kanssa.

Erityisinä tutkimusaiheina ryhmässä on tällä hetkellä eturauhassyöpäpotilaiden hoidon jälkeinen koettu hyvinvointi sekä tavat, joilla terveydenhuollon ammattilaiset, järjestöt ja vapaaehtoiset tukihenkilöt pystyisivät vastaamaan syöpää sairastavien psykososiaalisiin tukitarpeisiin.