Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Tutkitun tiedon teemavuosi

Myynnin tutkimusryhmä on mukana edistämässä tiedon näkyvyyttä ja uusimpien tutkimustulosten saatavuutta Tutkitusti myyntitunteista -teon kautta osana Tutkitun tiedon teemavuoden tapahtumia.

Tutkitusti myyntitunteista –teko nostaa tutkimustiedon pohjalta esille myynnillisyyden ja tunteet yrityselämässä. Tunteet vaikuttavat jokaisen työhyvinvointiin ja isossa kuvassa hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Suomen elinkeinoelämä tarvitsee menestyäkseen ammattilaisia, jotka ovat koulutus- ja kokemustaustoistaan sekä työnimikkeistään riippumatta myynnillisesti orientoituneita. Yhtäältä myynnillisyyden omaksuminen osaksi omaa työnkuvaa herättää itsessä tunteita. Toisaalta myynnilliset tilanteet herättävät tunteita itsessä, kollegoissa ja asiakkaissa. Kaikissa näissä tapauksissa tunteet voivat vaikuttaa sekä omaan että muiden tunteisiin ja toimintaan. Myynnillinen toiminta edellyttääkin tunnetaitoja myyntijohtajasta myyjään, jotta myynnilliset tilanteet etenevät onnistuneesti. 

Tutkitusti myyntitunteista -tekoon kuuluu seitsemän yrityskumppanien kanssa toteutettua aktiviteettia välillä 27.9. – 19.11.2021kolme blogikirjoitustakolme podcastia sekä webinaari.

Blogit: 

  • Johtajana asiantuntijan myynnillisessä muutoksessa (linkki blogiin). 
  • Minustako myynnillisempi asiantuntija – järkkyä vai innostavaa? (linkki blogiin). 
  • Myynnillisen asiantuntijan tuntemukset työyhteisössään (linkki blogiin).

Podcastit: 

Webinaari: 

  • Tutkitusti myyntitunteista – miten asiantuntijoiden myynnillistä muutosta johdetaan ja miten asiantuntijoiden myyntitunteet huomioidaan osana myynnin arkea? (linkki tallenteeseen)

 

Blogikirjoitukset Bonfire– ja MMA-blogeissa ovat keränneet satoja lukukertoja, esimerkiksi Pia Hautamäen kirjoitus Bonfire-blogissa n. 500 kpl. Podcasteja on kuunneltu Kohinakampuksella yli 200 kertaa. Webinaaria seurasi osana SalesDay 2021-tapahtumaa on-line n. 300 osallistujaa ja jälkikäteen sitä on katseltu kymmeniä kertoja. Näiden lisäksi teot ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa postausten, tykkäysten ja kommentoinnin muodossa. Kaiken kaikkiaan teot ovat siten tavoittaneet asiasta kiinnostuneita pitkälle yli tuhat kertaa.

 

”Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Teemavuoden tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä. Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa.” (www.tutkittutieto.fi)