Ihmiset osana verkostunutta liiketoimintaa

B2B-myynti tarvitsee tutkimusta

Asiakkaiden yhä kasvava vaatimustaso, digitalisaatio sekä yritysten toiminta osana ekosysteemejä muuttavat radikaalisti B2B-myynnissä onnistumista. Mikä on johtajuuden, vuorovaikutuksen, tunteiden ja asenteiden rooli tässä muutoksessa – mitkä asiat pysyvät, mitkä muuttuvat, mistä tulevaisuuden arvonluonti ja menestys rakentuu?

Myynnin tutkimusryhmä - Sales Research Platform

Tutkimusryhmämme tavoitteena oli rakentaa tutkimuksellista ymmärrystä mm. siitä, miten inhimilliset ja digitaaliset vahvuudet parhaiten yhdistyvät B2B-myynnissä, millaista johtajuutta menestyvä myynti edellyttää ja miten arvoa luodaan komplekseissakin ekosysteemeissä.

Ryhmän toiminta on päättynyt. Toiminnan kuvausta ja tuloksia löydät täältä sivuilta, samoin ryhmän jäsenten yhteystiedot.