Myynnillisyys asiantuntijan kokemana

Lähde: Pixabay

Yhä enenevässä määrin myynnin ajatellaan olevan myös muiden kuin varsinaisten myyjien tehtävä. Puhutaan siitä, kuinka ”kaikki myyvät”. Tässä artikkelissa tarkastellaan B2B-sektorin asiantuntijoiden kokemusmaailmaa myynnillisyydestä tilanteessa, jossa heidän työnkuvansa on muutoksessa myynnillisempään suuntaan. Tehdyn analyysin perusteella myynnillisyys näyttäytyy ja rakentuu yleisempänä epätietoisuutena, työn konkreettisina sisältöinä, valta- ja vastuukysymyksinä sekä myyntityön arvostuksena.

https://sites.tuni.fi/tamk-julkaisut/liiketalous/myynnillisyys-asiantuntijan-kokemana-mika-boedeker/