In Finnish

New Social Research -tutkimusohjelma

New Social Research -ohjelma (NSR) uudistaa ja muuttaa maailmaa monitieteisellä yhteiskuntatutkimuksella. Ohjelma vahvistaa Tampereen yliopiston asemaa yhteiskuntaan liittyvän tutkimuksen kansallisena keskuksena.

NSR on Tampereen yliopiston sisäinen, itsenäinen tutkimusohjelma, joka yhdistää eri yksiköissä (tiedekunnissa) tehtävää yhteiskuntatutkimusta. Toisaalta ohjelma yhdistää 1.1.2019 käynnistyvän uuden tamperelaisen yliopiston vahvuuksia yhteiskunnan, terveyden ja tekniikan tutkimuksessa. Ohjelmalla yliopisto vastaa monimutkaistuvan maailman polttaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin uusin keinoin.

Ohjelma keskittyy tärkeisiin ajankohtaisiin teemoihin:

  • Hallinta monimutkaistuvassa maailmassa (governing complexity)
  • Toimijuuden murrokset ja toimijuuden vahvistaminen (transformation of agency)
  • Muuttuva työ (changing work)
  • Hyvinvoinnin tulevaisuus (future of wellbeing)
  • Viestinnän, informaation ja vuorovaikutuksen uudet muodot (new forms of communication, information and interaction)

Ilmiöiden tutkimiseksi ja niihin vaikuttamiseksi otetaan käyttöön ja luodaan uusia lähestymistapoja. Tutkimusta tehdään yli tiede- ja yksikkörajojen. Vuorovaikutteisia ja osallistavia tutkimuksen käytäntöjä kehitetään päättäjien ja tutkimuksen kohteiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteiskuntatutkimusta tehdään jo nykyään useimmissa Tampereen yliopiston yksiköissä. Yliopiston uudistuminen tiivistää ja luo yhteiskuntatutkimukselle uusia yhteyksiä terveyden ja tekniikan tutkimukseen.

NSR-ohjelma aloitti toimintansa alkuvuonna 2017. Ohjelmaan on rekrytoitu osa-aikaiset johtaja (professori Rebecca Boden) ja varajohtaja (professori Jouni Häkli) sekä kaksitoista tutkijaa joiden tiedot ovat People -sivulla.

Vuosina 2016−2020 NSR-ohjelmaa rahoittaa Suomen Akatemia 4,65 miljoonalla eurolla. Ohjelma jatkuu sen jälkeen yliopiston kokonaan rahoittamana.