Silmätautioppi

Tutkimus

Silmätautiopin tutkimusryhmä tutkii silmää ja näköaistia, niihin liittyviä sairauksia ja niiden hoitoon käytettäviä diagnostisia menetelmiä laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti käyttämällä translationaalisen, kliinisen, epidemiologisen ja yksilöllisen lääketieteen menetelmiä. Silmätautiopin tutkimuslaboratoriot sijaitsevat ARVO-rakennuksen 3. kerroksessa (Arvo Ylpön katu 34, Tampere). Saman kampuksen Finn-Medi 3 rakennuksesta sijaitsee kliininen tutkimuslaboratorio, jossa voidaan toteuttaa faasi I-IV luokan kliiniset tutkimukset. Tutkimusryhmällä on käytössä in vitro– ja in vivo-tautimalleja esimerkiksi silmän pintasairauden, kuiva silmän, lääkeainehaittojen, ikärappeuman, glaukooman, diabeettisen retinopatian ja keskosen verkkokalvosairauden tutkimiseen. Ryhmä on soveltanut massaspektrometriaan perustuvaa proteomiikkaosaamistaan silmäsairauksien ja myös muiden sairauksien diagnostiikkaan, kliinisesti tärkeiden biomarkkereiden löytämiseen ja validointiin ja yksilöllisen lääketieteen menetelmien kehittämiseen. Tätä osaamista hyödynnetään myös lääkeainetutkimuksissa. Tutkimusryhmä on kehittänyt aktiivisesti silmän kuvantamiseen pohjautuvia tutkimusmenetelmiä. Silmäsairauksien ja näköongelmien esiintymistä, niiden merkitystä yhteiskunnalle ja yksilölle ja niiden terveystaloudellista merkitystä tutkitaan yhteistyössä THL:n ja Näkövammaisten liiton kanssa. Proteomiikan ja yksilöllisen lääketieteen keskus, PPM Yksilöllinen lääketiede (personalized medicine) pyrkii löytämään elimistöstä tunnistettavia esimerkiksi proteiineihin, geeneihin ja niiden säätelyyn ja kuvantamiseen perustuvia biomarkkereita, joiden avulla voidaan tarkentaa diagnooseja ja selvittää yksilöllisiä sairastumisriskiin ja hoitotoimenpiteiden valintaan vaikuttavia eroja. Silmätautiopin Proteomiikan ja henkilökohtaisen lääketieteen keskus PPM aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa Tekesin FiDiPro-rahoituksella. Ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa eri silmäsairauksiin liittyviä biomarkkereita, joita voidaan hyödyntää taudin tilan ja yksilöllisten hoitovaihtoehtojen valinnassa sekä silmäkirurgisten hoitotoimenpiteiden tulosten seurannassa. Tutkimuksen kohteina ovat olleet esimerkiksi silmän pintasairaus, glaukooman lääkehoito, glaukoomakirurgia, diabeettinen retinopatia, ikärappeuma, kantasolumenetelmät ja taittovirhekirurgia. SILK, Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus SILK on Tayn Silmätautiopin oppialan hallinnoima silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus, jonka tavoitteena on perustaa kattava silmä- ja näkötutkimusta tekevien laitosten ja yritysten yhteistyöverkosto. SILK pyrkii toiminnallaan edesauttamaan uusien silmä- ja näkötutkimuksen innovaatioiden syntymistä ja niiden soveltamista potilaskäyttöön. Lisätietoja osoitteesta http://www.silkresearch.fi

Henkilökunta

Aapola Ulla, FT, ulla.aapola@tuni.fi, ARVO F312, 045 322 6772
Beuerman Roger, Professori, roger.beuerman@tuni.fi, ARVO F313
Hakulinen Jaakko, FT, jaakko.hakulinen@tuni.fi, ARVO F303
Kalesnykas Giedrius, FT, ARVO F303
Jylhä Antti, FM, antti.jylha@tuni.fi, ARVO F312, 050 412 3972
Koskinen Erja, tutkimushoitaja
Kööbi Peeter, kliininen opettaja, LT, peeter.koobi@tuni.fi, ARVO F312
Latvala Marja-Leena, LL
Lähdekorpi Saara, laborantti, saara.lahdekorpi@tuni.fi, ARVO F303
Mikhailova Alexandra, FT, alexandra.mikhailova@tuni.fi, ARVO F303
Mäkinen Petri, LL
Nättinen Janika, FM, janika.nattinen@tuni.fi, ARVO F303
Parkkari Minna, LL, Minna.Parkkari@tuni.fi
Pietilä Juhani, LT, dosentti
Salminen Lotta, professori emerita, lotta.salminen@tuni.fi
Samposalo Hanna, FT, projektijohtaja, hanna.samposalo@tuni.fi, ARVO F303, 050 417 6963
Suviola Mikael, kliininen opettaja, LL, mikael.suviola@tuni.fi, ARVO F312
Uusitalo-Järvinen Hannele, LT, dosentti, hannele.uusitalo-jarvinen@tuni.fi
Vaajanen Anu, LT