SafePotential-projektissa syntyi työkalupakki turvallisuuden mittaamiseen

Työpaikkojen turvallisuuteen liittyvän tiedon määrä on räjähtänyt. Tämän tiedon tehokasta hyödyntämistä estää moni asia. SafePotential-projektissa etsittiin vastauksia näihin haasteisiin yhdessä neljän case-yrityksen kanssa, ja tuloksena syntyi mittaamista tukeva työkalupakki yritysten käyttöön.

Turvallisuuden mittaamisen päällimmäinen ongelma ei ole mittareiden keksiminen, sillä erilaisia mittarilistoja on julkaistu paljon. Haasteita ovat pikemminkin mittaamisen edellyttämien prosessien vakiinnuttaminen, mittareiden irrallisuus toisistaan sekä mittaamisen hyödyntämistä edistävät käytännöt kuten toimivat tiedon visualisointikeinot. SafePotential-projektissa osoitimme, että mittaaminen todella voi vaikuttaa positiivisesti yritysten turvallisuuden tilaan, mutta vain toimivien mittaamisen hyödyntämistä tukevien käytäntöjen myötä. Projektissa tunnistimme monipuolisesti erilaisia tapoja edistää mittaustiedon hyödyntämistä turvallisuuden johtamisessa. Projektissa kehitettiin työkaluja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Turvallisuussuorituskyvyn kartta (safety performance map), joka kuvaa yksityiskohtaisesti turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja siten havainnollistaa olennaisia mittauskohteita sekä niiden välisiä yhteyksiä.
  • Turvallisuuden mittaamisen ja mittaustiedon hyödyntämisen tilan analysointiin tarkoitettu kypsyysmalli
  • Turvallisuuskulttuurin mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettu kypsyysmalli.
  • Mittausmalli ja -työkalu turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin.

Projektin tulokset kiteyttävä loppuwebinaari on avoin kaikille ja se järjestetään 3.6.2021 alkaen klo 13.  Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: https://forms.office.com/r/Z7cthwc5Sb Webinaarilinkki jaetaan ilmoittautuneille viikkoa ennen tapahtumaa.

Projekti toteutettiin Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikössä toimivien Operations and Supply Chain Group ja Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu -tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. Siihen osallistui neljä tuotanto- ja palvelualan case-yritystä, Konecranes Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, NRC Group Finland Oy sekä Paulig Group. Projekti kuului kansainväliseen Saf€ra-tutkimusohjelmaan ja siihen osallistui tutkijoita myös University of Belgradista. Projektia toteutetaan 1.1.2019 – 30.6.2021. SafePotential-projektin tutkimustuloksia tullaan julkaisemaan kesäkuussa ilmestyvässä sähköisesti jaettavassa tutkimusraportissa sekä käytännönläheisessä työkalupakissa, joka julkaistaan toukokuussa omille nettisivuilleen: https://projects.tuni.fi/safepotential

Lisätietoa:

Aki Jääskeläinen,
aki.jaaskelainen@tuni.fi
050 326 1113
Operations and Supply Chain Group

Sari Tappura,
sari.tappura@tuni.fi
040 849 0365
Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu