Piia Jallinoja

Terveyssosiologian professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet