Opetus

Opetan seuraavilla kursseilla lukuvuoden 2019-2020 aikana:

Pro gradu -seminaari
SOTEPO-tohtorikoulutusseminaari
Luentoja eri kursseilla (mm. terveysviestintä, kansanterveystieteen ajankohtaiset kysymykset, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät)

Ohjaan pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja.

Lisäksi olen opettanut lukion terveystiedon opettajia (TERMOS-koulutus).