Pervasive Interaction

How new technologies can aid people in smart environments.

About us

Pervasive Interaction Research Group (PIRG)

PIRG works with various interaction techniques and technologies to create novel human-technology interaction solutions for different real-world uses. Our way of conducting research is to identify the problem or need, then plan and implement a solution, and finally, evaluate it with real representative users in a real-world context whenever possible. We work with different organizations, including various industrial and technology companies, and different kinds of user groups from professionals in varying fields to users with special needs. We commonly utilize speech and gestural interaction, and other non-traditional interaction modalities. During recent years, utilizing extended reality technologies, such as virtual, augmented, and mixed reality technologies, have become key assets in our activities.

PIRG-tutkimusryhmämme pyrkii luomaan uudenlaisia ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen ratkaisuja monenlaisiin ympäristöihin. Tutkimus kattaa käyttäjien ja käyttökontekstin tarpeiden tunnistamisen, ratkaisujen suunnittelun ja kehityksen, sekä niiden arvioinnin todellisissa ympäristöissä, oikeiden käyttäjien kanssa. Työskentelemme monien akateemisten tahojen sekä erilaisten teollisuuden ja teknologian alojen toimijoiden kanssa. Perinteisesti tutkimusryhmässämme on hyödynnetty mm. puhetta ja eleisiin perustuvaa vuorovaikutusta sekä muita tavanomaisista poikkeavia vuorovaikutusmenetelmiä. Nykyään toiminnassamme ja tutkimuksessamme ovat voimakkaasti mukana myös XR:n eri muodot – virtuaalitodellisuus (VR, virtual reality), laajennettu todellisuus (AR, augmented reality) ja sekoitettu todellisuus (MR, mixed reality).

News and Events