2012

Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Heimonen Tomi. (2012). Light Control Architecture for Multimodal Interaction in Physical and Augmented Environments. Teoksessa Proceedinsg of DIS Workshop on Designing Interactive Lighting 2012.
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Rajput Nitendra, Mahajan Gururaj, Turunen Markku. (2012). Data-model for Voice Search of Agricultural Information System. Teoksessa Proceedings of the First International Workshop on Information and Knowledge Management for Developing Regions (IKM4DR) 2012. New York: ACM, 11-16.
SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Turunen Markku. (2012). Model for Landmark Highlighting in Mobile Web Services. Teoksessa Proceedings of The 11th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2012). New York: ACM, 25.
SoleCRIS

Keskinen Tuuli, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Hakulinen Jaakko, Miettinen Toni. (2012). Evaluating the User Experience of Multimodal Public Displays. Teoksessa Schaffer Stefan et al (toim.) Proceedings of the “Assessing Multimodal Interaction” workshop (held in conjunction with NordiCHI 2012), 19-22.
URL SoleCRIS

Keskinen Tuuli, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Rajaniemi Juha-Pekka, Kauppinen Sami. (2012). SymbolChat: a flexible picture-based communication platform for users with intellectual disabilities. Interacting with computers 24 (5), 374-386.
URL SoleCRIS

Keskinen Tuuli, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Rajaniemi Juha-Pekka, Kauppinen Sami. (2012). SymbolChat : Picture-Based Communication Platform for Users with Intellectual Disabilities. Teoksessa Miesenberger Klaus et al. (toim.) Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012, Proceedings, Part II. Berlin: Springer-Verlag, 279-286. (Lecture Notes in Computer Science 7383).
URL SoleCRIS

Keskinen Tuuli, Turunen Markku, Raisamo Roope, Evreinov Grigori, Haverinen Eemeli. (2012). Utilizing Haptic Feedback in Drill Rigs. Teoksessa Isokoski Poika, Springare Jukka (toim.) Haptics: Perception, Devices, Mobility, and Communication : International Conference, EuroHaptics 2012 Tampere, Finland, June 13-15, 2012, Proceedings, Part II. Heidelberg: Springer, 73-78. (Lecture Notes in Computer Science 7283).
URL SoleCRIS

Luhtala Matti, Niemeläinen Ilkka, Plomp Johan, Turunen Markku, Tuomisto Julius. (2012). Studying Aesthetics in a Musical Interface Design Process Through ‘Aesthetic Experience Prism’. Teoksessa Proceedings of 12th International New Interfaces for Musical Expression (NIME) 2012.
URL SoleCRIS

Ruohonen Mikko, Turunen Markku, Hakulinen Jaakko, Mahajan Gururaj, Linna Juhani, Kumar Vivek, Das Himadri, Nanavati Amit, Rajput Nitendra. (2012). Puhepohjaisten matkapuhelinpalvelujen kehittäminen Intian maaseudulla. Futura 31 (2), 66-73.
SoleCRIS

Turunen Markku, Hakulinen Jaakko. (2012). Architeture of Mobile Speeh-based and Multimodal Dialog Systems. Teoksessa Rajput Nitendra, Nanavati Amit (toim.) Speech in Mobile and Pervasive Environments : Wireless Communications and Mobile Computing: John Wiley, 191-218.
SoleCRIS

Turunen Markku, Hakulinen Jaakko, Rajput Nitendra, Nanavati Amit. (2012). Evaluation of Mobile and Pervasive Speeh Applications. Teoksessa Rajput Nitendra, Navanati Amit (toim.) Speech in Mobile and Pervasive Environments : Wireless Communications and Mobile Computing: John Wiley, 219-262.
SoleCRIS

Turunen Markku, Heimonen Tomi, Hakulinen Jaakko, Keskinen Tuuli. (2012). Eleillä eroon painikkeista – luonnollinen vuorovaikutus osaksi teollisuusautomaatiota. Automaatioväylä 2012 (4).
SoleCRIS