2014

Björklund Katja, Liski Antti, Samposalo Hanna, Lindblom Jallu, Hella Juho, Huhtinen Heini, Ojala Tiina, Alasuvanto Paula, Koskinen Hanna-Leena, Kiviruusu Olli, Hemminki Elina, Punamäki Raija-Leena, Sund Reijo, Solantaus Tytti, Santalahti Päivi. (2014). “Together at school”: a school-based intervention program to promote socio-emotional skills and mental health in children: study protocol for a cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 14 (1), 1042.
URL SoleCRIS

Heimonen Tomi, Turunen Markku, Hakulinen Jaakko, Mäkelä Ville. (2014). From Metrics to Patterns: Towards Automated Analysis of User Behavior with Public Displays. Teoksessa Pirhonen Antti et al (toim.) NordiCHI 2014 Workshop: Human-Technology Choreographies: re-thinking body, movement and space in interaction design: Jyväskylän yliopisto, 25-28.
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Pihkala-Posti Laura, Hakulinen Jaakko, Uusi-Mäkelä Mikael, Turunen Markku, Hietala Pentti, Okkonen Jussi, Kangas Sanna, Raisamo Roope. (2014). The Berlin Kompass Language Learning Environment. Teoksessa Proceedings of ED-MEDIA 2014: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Chesapeake: AACE, 1299-1304.
SoleCRIS

Karvonen Hannu, Koskinen Hanna, Tokkonen Helena, Hakulinen Jaakko. (2014). Evaluation of User Experience Goal Fulfillment: Case Remote Operator Station. Teoksessa Randall Shumaker, Stephanie Lackey (toim.) Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality. Switzerland: Springer International Publishing, 366-377. (Lecture Notes in Computer Science 8526).
URL SoleCRIS

Keskinen Tuuli, Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Heimonen Tomi, Sand Antti, Paavilainen Janne, Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Okkonen Jussi, Raisamo Roope. (2014). Schoolchildren’s user experiences on a physical exercise game utilizing lighting and audio. Entertainment Computing 5 (4), 475-484.
URL SoleCRIS

Luhtala Matti, Heimonen Tomi, Mäkelä Ville, Keskinen Tuuli, Turunen Markku, Saarinen Santeri. (2014). DYNAMO Sound Engine – Exploring the Aesthetics of Dynamic Sound Interactions. Teoksessa Mindtrek 2014: ACM, 169-176.
SoleCRIS

Mäkelä Ville, Heimonen Tomi, Luhtala Matti, Turunen Markku. (2014). Information Wall: Evaluation of a Gesture-Controlled Public Display. Teoksessa Proceedings of the 13th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia. New York, NY, USA: ACM, 228-231.
URL SoleCRIS

Mäkelä Ville, Heimonen Tomi, Turunen Markku. (2014). Magnetic Cursor: Improving Target Selection in Freehand Pointing Interfaces. Teoksessa Gehring Sven (toim.) Proceedings of The International Symposium on Pervasive Displays. New York, NY, USA: ACM, 112-117.
URL SoleCRIS

Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Hakulinen Jaakko, Paavilainen Janne, Sand Aantti, Turunen Markku, Keskinen Tuuli, Okkonen Jussi, Hippula Arto, Raisamo Roope. (2014). Valopeli: Lasten mielikuvitusta hyödyntävä ja liikuntaan innostava pelisovellus. Teoksessa Krokfors Leena, Kangas Marjaana, Kopisto Kaisa (toim.) Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino, 233-243.
SoleCRIS

Pihkala-Posti Laura, Kallioniemi Pekka, Uusi-Mäkelä Mikael, Hietala Pentti, Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Okkonen Jussi, Kangas Sanna, Raisamo Roope. (2014). Collaborative Learner Autonomy and Immersion in Embodied Virtual Language Learning Environment. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE, 1381-1390.
SoleCRIS

Saarinen Santeri, Hietala Pentti, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Mäkiaho Pekka, Poranen Timo, Turunen Markku. (2014). Improving E-Textbooks: Effects of Concept Maps. Teoksessa Proceedings of International Conference on E-Learning, 77-82.
SoleCRIS

Sharma Sumita, Srivastava Saurabh, Sorathia Keyur, Hakulinen Jaakko, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Rajput Nitendra. (2014). Body-touching: An Embodied Interaction Technique for Health Information Systems in Developing Regions. Teoksessa Lugmayr Artur, Franssila Heljä, Paavilainen Janne (toim.) Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference : “Media, Business, Management, Content & Services” 4th – 6 th November 2014, Tampere, Finland. New York: ACM, 51-58.
SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2014). Matemaattisesti lahjakkaan huomioinen (perus)opetuksessa. Dimensio 78 (4), 21-30.
SoleCRIS