Opetus

Tarjoamme turvallisuuden johtamisen ja turvallisuustekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon suomeksi. Meillä voi myös suorittaa alan tohtoritutkinnon. Opetuksen keskeisiä asioita ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka sekä ympäristöriskien hallinta. Opintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Syksyllä 2019 alkoi uusi kansainvälinen diplomi-insinööri- ja maisteriohjelma Security and Safety Management-MSc (tech). Hakuaika kansainväliseen maisteriohjelmaan syksylle 2020 on 4.12.2019-15.1.2020.

Meiltä valmistuvat turvallisuustekniikan ja -johtamisen asiantuntijat tukevat yrityksen johtoa ja esimiehiä turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa. Heidän vastuullaan on kehittää organisaation turvallisuusprosesseja ja -tekniikkaa sekä henkilöstön turvallisuusosaamista. He toimivat turvallisuuden asiantuntijoina sekä organisaation sisällä että suhteessa ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tehtäviin voi sisältyä myös esimerkiksi työsuojeluyhteistoiminnan koordinointia sekä laatu- ja ympäristöasioiden kehittämistä.

Opintokokonaisuudet diplomi-insinöörin tutkintoon

  • Turvallisuustekniikka 20 op, aineopinnot
  • Turvallisuustekniikka 30 op, syventävät opinnot

Suomenkieliset opintojaksot lukuvuonna 2019-2020

  • TTA-83010 Riskienhallinta 5 op
  • TTA-83020 Turvallisuusjohtaminen 5 op
  • TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät 5 op
  • TTA-86010 Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen 5 op
  • TTA-86020 Turvallisuustekniikka 5 op
  • TTA-86030 Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op
  • TTA-85130 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö 5 op

Opinto-oppaasta löydät lisätietoa opintojaksojen sisällöistä ja toteutuksesta.