Opetus

Tarjoamme turvallisuuden johtamisen ja turvallisuustekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon suomeksi. Meillä voi myös suorittaa alan tohtoritutkinnon. Opetuksen keskeisiä asioita ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka sekä ympäristöriskien hallinta. Opintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta.

Meiltä valmistuvat turvallisuustekniikan ja -johtamisen asiantuntijat tukevat yrityksen johtoa ja esimiehiä turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa sekä kehittävät tuotteiden ja tuotantoprosessien turvallisuutta. Heidän vastuullaan on kehittää organisaation turvallisuusprosesseja ja -tekniikkaa sekä henkilöstön turvallisuusosaamista. He toimivat turvallisuuden asiantuntijoina sekä organisaation sisällä että suhteessa ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tehtäviin voi sisältyä myös esimerkiksi työsuojeluyhteistoiminnan koordinointia sekä laatu- ja ympäristöasioiden kehittämistä.

Opintokokonaisuudet diplomi-insinöörin tutkintoon

  • Turvallisuustekniikka 20 op, aineopinnot
  • Turvallisuustekniikka 30 op, syventävät opinnot

Suomenkieliset opintojaksot

  • Riskienhallinta 5 op
  • Turvallisuusjohtaminen 5 op
  • Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät 5 op
  • Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen 5 op
  • Turvallisuustekniikka 5 op
  • Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op
  • Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö 5 op

Opinto-oppaasta löydät lisätietoa opintojaksojen sisällöistä ja toteutuksesta. Opintojaksot voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa.