Parannamme ihmisten, ympäristön ja organisaatioiden turvallisuutta

Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmämme tekee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, jonka tavoitteena on turvallisuuden edistäminen työpaikoilla. Tutkimusryhmämme on toiminut työturvallisuuden asiantuntijana jo vuodesta 1974.

Mitä me teemme?

Turvallisuuden merkitys on voimistunut sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että maailmanlaajuisesti ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve lisääntyy. Erilaisten riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut.

Olennainen osa toimintaamme on korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Tutkimuksen lisäksi tarjoamme turvallisuusjohtamisen ja -tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon sekä tohtoritutkintoon.