Tutkimusryhmän jäsenet

Parannamme ihmisten, ympäristön ja organisaatioiden turvallisuutta

Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmän tavoitteena on turvallisuuden edistäminen työpaikoilla. Tutkimusryhmämme on toiminut työturvallisuuden asiantuntijana jo vuodesta 1974.

Mitä me teemme?

Turvallisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on voimistunut ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve lisääntyy. Erilaisten riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut.

Olennainen osa toimintaamme on korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdessä työpaikkojen kanssa. Tutkimuksen lisäksi tarjoamme Suomen ainoana yliopistona turvallisuuden johtamisen ja tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon.