Digikyvykkyydellä tuottavuutta ja työhyvinvointia pk-yrityksille

This image was created with the assistance of DALL·E 2

DigiKyvykäs-hanke tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden parantaa tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan hyödyntämällä uusia teknologioita. Hankkeessa keskitytään erityisesti teollisuuden ja logistiikan sektoreilla toimivien pk-yritysten tarpeisiin ja kyvykkyyksiin. Hanke, jota Oulun yliopisto koordinoi, on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke.

DigiKyvykäs-hanke: Lisää tuottavuutta ja työhyvinvointia pk-yrityksille

DigiKyvykäs-hanke tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden parantaa tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan hyödyntämällä uusia teknologioita. Hankkeessa keskitytään erityisesti teollisuuden ja logistiikan sektoreilla toimivien pk-yritysten tarpeisiin ja kyvykkyyksiin. Hanke, jota Oulun yliopisto koordinoi, on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja jatkuu helmikuuhun 2027. Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston lisäksi Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, Vantaan kaupunki, Yrityssalo Oy ja Prizztech Oy.

Hanke tuottaa tietoa, työkaluja ja koulutusmateriaaleja pk-yritysten digikyvykkyyksien kehittämiseksi:

  • Yleisen digikyvykkyyksien kartoituksen: hankkeen alussa ja lopussa toteutettavalla sähköisellä kyselyllä. Kysely selvittää pk-yritysten kyvykkyyksiä kartoittaa teknologioiden hankintaa, käyttöönottoa ja niiden vaikutuksia johtamisjärjestelmiin ja työhyvinvointiin.
  • Organisatoristen digikyvykkyyksien arviointimallin, jonka avulla pk-yritys voi arvioida kyvykkyyksiään huomioida ihmisiä teknologioiden käyttäjinä osana tuotantoprosessejaan, selvittää henkilöstön osaamista ja osaamistarpeita, olla selvillä ajantasaisesta suunnitteluohjeistuksesta sekä luoda laajempia kehittämisstrategioita digikyvykkyyden pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.
  • Tiekarttatyökalun, joka auttaa tunnistamaan: millaisia puutteita ja hyviä käytäntöjä pk-yrityksen rakenteissa, prosesseissa ja käytännöissä on digikyvykkyyden osalta selvittäen olemassa olevaa osaamista, datan ja tiedon käytettävyyttä ja sen hyödyntämistä, sekä sitä yritystä pitäisi kehittää, että mahdollistetaan sosiotekninen kehittäminen ja kehittyminen.
  • Koulutuksia ja työpajoja, joissa käsitellään digikyvykkyyksien kehittämistä. Näin varmistetaan, että hankkeen opit ja tulokset siirtyvät tehokkaasti käytäntöön.

Miten yrityksesi pääsee mukaan hankkeeseen
Yrityksen pääsy hankkeeseen on helppoa. Tämä on loistava tilaisuus yrityksellesi ottaa askel eteenpäin digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisessä ja siten parantaa sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuu yhteensä 75 yritystä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Maria Lindholm ja tutkija Susanna Mattila

Hankkeen verkkosivut