Suomen riskianalyysiseuran seminaarissa keskusteltiin turvallisuusjärjestelmistä, riskianalyyseistä sekä jatkuvuussuunnittelusta

Tampereen yliopiston Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun -ryhmä isännöi Suomen riskianalyysiseuran tämän kevään seminaarin. Päivän aikana kuultiin mm.Tukesin uudesta turvallisuusjärjestelmämallista ja yritysten näkökulmia turvallisuusjärjestelmiin, jatkuvuussuunnitteluun ja turvallisuuden riskianalyyseihin suunnittelussa ja projekteissa.

Vuonna 1982 perustettu Suomen Riskianalyysiseura lisää ja levittää tietoa turvallisuus- ja riskianalyyseistä, riskien arvioinnista, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisesta sekä auditoinneista. Seuran toiminta kattaa laajasti suomalaisen prosessiteollisuuden ja sitä tukevan kone- ja laiteteollisuuden sekä teollisuuden palvelut.

Seura tarjoaa foorumin alan asiantuntijoille tutkitun tiedon ja kokemusten välittämiseen. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia ja menetyksiä aiheuttavia häiriöitä.

Kevään seminaarissa keskusteltiin ja kuultiin esitykset:

 • Turvallisuusjärjestelmät kemianteollisuudessa ja prosessiturvallisuusjärjestelmähanke, Veikko Kujala, Ylitarkastaja, Tukes
 • Mitä havaintoja on tehty turvallisuusselvitysten arvioinissa, Veikko Kujala, Tukes
 • Työpaikan altistekokonaisuuteen (kemialliset, fysikaaliset ja
  biologiset tekijät) liittyvä yhteistyöverkosto -aloite,
  Kirsi Kyrkkö, Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö, Reetta Orsila, Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Case 1: Prosessiriskien arvionti Nesteellä,
  Irmeli Vauhkonen, Process Safety Manager, Neste
 • Riskienhallinnan ja jatkuvuussuunnittelun yhteensovittaminen, Ruusu Kallio, Head of Corporate Risk Management, Ahlstrom
 • Suunnittelu hätätilanteiden varalta,
  Jaako Valtonen, Paloturvallisuusasiantuntija, Farsol.