Uutta tietoa työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisen tueksi

Kuvituskuva

Eeva-Reetta Erkkilä tutki diplomityössään riskienhallintaprosessin tyypillisiä ongelmakohtia ja kehitti niihin ratkaisuja. Kuvatut ratkaisut auttavat työpaikkoja kehittämään riskienhallintaa ja siten parantamaan työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Riskien arvioiminen ja hallitseminen ovat työturvallisuuden johtamisen keskeisiä työvaiheita, joiden avulla työnantaja voi varmistaa työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden. STM:n ja TTK:n hallinnoima julkaisu Riskien arviointi työpaikalla -työkirja antaa tähän yleiset ohjeet kuvaamalla työssä esiintyvien vaarojen tunnistamisen, riskien suuruuden määrittämisen ja riskien hallitsemisen työvaiheet.

Diplomityössä ”Riskienhallintaprosessin ongelmakohdat ja niiden kehittäminen työturvallisuuden riskienhallinnan ohjeistuksessa” selvitetään, mitä ongelmia työkirjan edellä kuvatuissa työvaiheissa on ja kehitetään ratkaisuja tunnistettuihin ongelmakohtiin. Riskienhallintaprosessin epäselvyys, riskienhallinnan ja toimenpiteiden suunnittelu, riskin suuruuden määrittäminen ja merkittävyydestä päättäminen sekä seuranta ja palaute ovat yleisimpiä ongelmia, jotka vaikeuttavat riskien kattavaa ja vaikuttavaa arvioimista ja hallitsemista työpaikoilla.

Diplomityön tuloksena kehitetty tukimateriaali helpottaa riskienhallintaprosessin tekemistä ja edellä kuvattujen ongelmakohtien toteuttamista työpaikoilla lisäten siten riskienarviointiosaamista koko organisaatiossa. Tunnistettujen ongelmakohtien perusteella riskienhallinnan menetelmiä on päivitetty ja sen toteutuksessa on nostettu esiin oleelliset vaiheet. Tämä edelleen tukee arvioinnin onnistumista työpaikoilla.

Diplomityö ladattavista linkistä: Riskienhallintaprosessin ongelmakohdat ja niiden kehittäminen työturvallisuuden riskienhallinnan ohjeistuksessa